Thông báo hoàn cảnh liên hệ Hỏi đáp Những tấm lòng vàng Câu chuyện nhân ái Từ thiện bốn phương Giới thiệu

Bản đồ từ thiện

Chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống

>> LD23019: Nỗi niềm của cô bé mồ côi cha mẹ

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ

Nếu bạn đã ủng hộ nhưng chưa thấy tên mình trong danh sách xin vui lòng kiểm tra lại sau do có khoảng trễ trong việc cập nhật các giao dịch "Ủng hộ trực tuyến"

STT Tổ chức / Cá nhân Số tiền Mã hoàn cảnh
1 BĐ Nguyễn Minh Nhật 1,000,000 VND LD200126
2 BĐ Nguyễn Minh Nhật 1,000,000 VND LD200125
3 BĐ Nguyễn Minh Nhật 1,000,000 VND LD200123
4 BĐ Nguyễn Minh Nhật 1,000,000 VND LD200122
5 BĐ Nguyễn Minh Nhật 1,000,000 VND LD200121
6 BĐ Nguyễn Minh Nhật 1,000,000 VND LD200120
7 BĐ Nguyễn Minh Nhật 1,000,000 VND LD200119
8 BĐ DO THIEU KIEN 300,000 VND LD200134
9 BĐ NGUYEN TAT PHONG 300,000 VND LD200131
10 BĐ NGUYEN TAT PHONG 300,000 VND LD200133
11 BĐ Phan Thi Van Anh 500,000 VND LD200133
12 BĐ giấu tên 500,000 VND LD200131
13 BĐ giấu tên 2,000,000 VND LD200133
14 BĐ NGUYEN TAT PHONG 500,000 VND LD200128
15 BĐ khanh le 200,000 VND LD200127
16 BĐ Tra Xuan Binh 5,000 VND LD200132
17 BĐ Tra Xuan Binh 5,000 VND LD200130
18 BĐ Tra Xuan Binh 5,000 VND LD200129
19 BĐ Nguyen Huu Thinh 100,000 VND LD200106
20 BĐ Le Thi Mai Huong 200,000 VND LD200132