Thông báo hoàn cảnh liên hệ Hỏi đáp Những tấm lòng vàng Câu chuyện nhân ái Từ thiện bốn phương Giới thiệu

Bản đồ từ thiện

Chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống

>> LD1782: Xót lòng bé trai mắc bệnh bong tróc da

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ

Nếu bạn đã ủng hộ nhưng chưa thấy tên mình trong danh sách xin vui lòng kiểm tra lại sau do có khoảng trễ trong việc cập nhật các giao dịch "Ủng hộ trực tuyến"

STT Tổ chức / Cá nhân Số tiền Mã hoàn cảnh
1 A Đức 1,000,000 VND LD1895
2 TRUONG HAO VA NGUYEN THI ANH DAO 100,000 VND LD1895
3 TRUONG HAO VA NGUYEN THI ANH DAO 100,000 VND LD1895
4 TRUONG HAO VA NGUYEN THI ANH DAO 100,000 VND LD1897
5 BUI BICH TRAM 200,000 VND LD1897
6 BUI BICH TRAM 200,000 VND LD1897
7 BĐ TRAN NGUYEN YEN PHUONG 100,000 VND LD17137
8 Nguyen Truong Tue Nhi Quan 9, TP.HCM 100,000 VND LD1872
9 Hội CCB Đường Quảng Ngãi 1,000,000 VND LD1854
10 Hội CCB Đường Quảng Ngãi 1,000,000 VND LD1877
11 Phạm Thị Thái 500,000 VND LD1840
12 Đặng Quang Dũng 1,500,000 VND LD1827
13 Nguyễn Khánh Vân 300,000 VND UT24
14 Chị Lưu Thị Hòa 300,000 VND UT18
15 Nguyễn Khánh Vân 300,000 VND UT24
16 Chị Nguyễn Ngọc Mỹ 1,000,000 VND LD1801
17 Chị Nguyễn Ngọc Mỹ 1,000,000 VND LD1805
18 Chị Nguyễn Ngọc Mỹ 1,000,000 VND LD1804
19 Chị Nguyễn Ngọc Mỹ 1,000,000 VND LD1808
20 Chị Nguyễn Ngọc Mỹ 1,000,000 VND LD1810