Thông báo hoàn cảnh liên hệ Hỏi đáp Những tấm lòng vàng Câu chuyện nhân ái Từ thiện bốn phương Giới thiệu

Bản đồ từ thiện

Chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống

>> LD1782: Xót lòng bé trai mắc bệnh bong tróc da

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ

Nếu bạn đã ủng hộ nhưng chưa thấy tên mình trong danh sách xin vui lòng kiểm tra lại sau do có khoảng trễ trong việc cập nhật các giao dịch "Ủng hộ trực tuyến"

STT Tổ chức / Cá nhân Số tiền Mã hoàn cảnh
1 Bạn đọc giấu tên 700,000 VND LD17122
2 Bạn đọc giấu tên 500,000 VND LD17130
3 Bạn đọc giấu tên 500,000 VND LD17124
4 Bạn đọc giấu tên 500,000 VND LD17103
5 Bạn đọc giấu tên 400,000 VND LD17140
6 Bạn đọc giấu tên 500,000 VND LD17139
7 Bạn đọc giấu tên 100,000 VND LD17138
8 Bạn đọc giấu tên 500,000 VND LD1771
9 Bạn đọc giấu tên 500,000 VND LD17112
10 Bạn đọc giấu tên 500,000 VND LD1748
11 Bạn đọc giấu tên 500,000 VND LD1755
12 Bạn đọc giấu tên 500,000 VND LD1783
13 Bạn đọc giấu tên 400,000 VND LD1794
14 Bạn đọc giấu tên 500,000 VND LD1783
15 Bạn đọc giấu tên 200,000 VND LD1773
16 Bùi Mai Linh 100,000 VND LD1772
17 Huu Doan 500,000 VND LD1827
18 Bạn Hoàng Thu Hằng 500,000 VND LD17132
19 Bạn Dương Minh Thao 250,000 VND LD17140
20 Bạn Trà Xuân Bình 5,000 VND LD17140