Thông báo hoàn cảnh liên hệ Hỏi đáp Những tấm lòng vàng Câu chuyện nhân ái Từ thiện bốn phương Giới thiệu

Bản đồ từ thiện

Chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống

>> LD200127: Mẹ nghèo nuốt nước mắt nhìn con chống chọi với bệnh tật

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ

Nếu bạn đã ủng hộ nhưng chưa thấy tên mình trong danh sách xin vui lòng kiểm tra lại sau do có khoảng trễ trong việc cập nhật các giao dịch "Ủng hộ trực tuyến"

STT Tổ chức / Cá nhân Số tiền Mã hoàn cảnh
1 BĐ Dang Vu Cuong 800,000 VND LD2090
2 BĐ giấu tên ủng hộ 300,000 VND LD2090
3 BĐ ntt hcm 500,000 VND LD2084
4 BĐ ntt hcm 500,000 VND LD2079
5 BĐ ntt hcm 500,000 VND LD2080
6 BĐ ntt hcm 500,000 VND LD2086
7 BĐ Bùi Thị Sơn Yến 200,000 VND LD2083
8 BĐ Bùi Thị Sơn Yến 200,000 VND LD2089
9 BĐ Bùi Thị Sơn Yến 200,000 VND LD2066
10 GIA DINH SOC 200,000 VND LD2081
11 BĐ TRAN XUAN BINH 5,000 VND LD2090
12 BĐ Tran Xuan Binh 5,000 VND LD2090
13 BĐ Nguyen Minh Khanh 200,000 VND LD2085
14 BĐ NGUYEN HOANG NAM 200,000 VND LD2090
15 BĐ Nguyen Van Manh 100,000 VND LD2085
16 Do Bach Kim 300,000 VND LD2089
17 BĐ giấu tên ủng hộ 1,000,000 VND LD2082:
18 BĐ giấu tên ủng hộ 500,000 VND LD2089
19 BĐ giấu tên ủng hộ 500,000 VND LD2086
20 BĐ giấu tên ủng hộ 500,000 VND LD2084