Thông báo hoàn cảnh liên hệ Hỏi đáp Những tấm lòng vàng Câu chuyện nhân ái Từ thiện bốn phương Giới thiệu

Bản đồ từ thiện

Chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống

>> LD2000: Xót thương gia cảnh 2 nữ sinh khoa múa gặp tai nạn kinh hoàng

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ

Nếu bạn đã ủng hộ nhưng chưa thấy tên mình trong danh sách xin vui lòng kiểm tra lại sau do có khoảng trễ trong việc cập nhật các giao dịch "Ủng hộ trực tuyến"

STT Tổ chức / Cá nhân Số tiền Mã hoàn cảnh
1 Nguyễn Thị Đài Trang 500,000 VND LD1956
2 Cao Thị Nhung 500,000 VND LD1956
3 Nguyễn Ánh Dương 200,000 VND LD1956
4 Phan Thanh Thư 100,000 VND LD1965
5 Ngô Quốc Thắng 500,000 VND LD1956
6 Bạn đọc giấu tên 1,000,000 VND LD1935
7 Hội CCB Đường Quảng Ngãi 1,000,000 VND LD1944
8 Kim Thị Hồng Đào 1,000,000 VND LD1932
9 Bạn đọc giấu tên 1,400,000 VND LD18134
10 Ban đọc giấu tên 200,000 VND LD18100
11 Ban đọc giấu tên 200,000 VND LD18100
12 Ban đọc giấu tên 300,000 VND UT53
13 Bà Ngô Thu Hoa (37-Hàng Ngang-HN); Bà Vũ Thanh Nhung (Vinhomes Thăng Long); Bà Nguyễn Quỳnh Mai (Đỗ Quang- 2,500,000 VND LD18115
14 BĐ Do Ngoc Thuan 500,000 VND LD18121
15 Ban đọc giấu tên 500,000 VND LD18115
16 Hội Cựu chiến binh CTY CP Đường Quảng Ngãi 1,000,000 VND LD18126
17 Hội Cựu chiến binh CTY CP Đường Quảng Ngãi 1,000,000 VND LD18124
18 Ban đọc giấu tên 300,000 VND LD18115
19 Chi yen 200,000 VND LD18127
20 Ban đọc giấu tên 500,000 VND LD18121