Thông báo hoàn cảnh liên hệ Hỏi đáp Những tấm lòng vàng Câu chuyện nhân ái Từ thiện bốn phương Giới thiệu

Bản đồ từ thiện

Chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống

>> LD1932 Cả gia đình cùng cực vì bệnh tật

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ

Nếu bạn đã ủng hộ nhưng chưa thấy tên mình trong danh sách xin vui lòng kiểm tra lại sau do có khoảng trễ trong việc cập nhật các giao dịch "Ủng hộ trực tuyến"

STT Tổ chức / Cá nhân Số tiền Mã hoàn cảnh
1 BĐ TRUONG HAO VA NGUYEN THI ANH DAO 40/7 TAN THANH, TAN THANH, TAN PHU, TPHCM 100,000 VND LD18108
2 BĐ Tran thi thu trang 200,000 VND LD1862
3 Ban đọc giấu tên 300,000 VND LD18105
4 Ban đọc giấu tên 300,000 VND LD18107
5 Ban đọc giấu tên 300,000 VND LD18106
6 Ban đọc giấu tên 300,000 VND LD18101
7 TRUONG HAO VA NGUYEN THI ANH DAO 200,000 VND LD18106
8 Hội CCB Cty CP Đường Quảng Ngãi 1,000,000 VND LD18105
9 Hội CCB Cty CP Đường Quảng Ngãi 1,000,000 VND LD18104
10 Hội CCB Cty CP Đường Quảng Ngãi 1,000,000 VND LD18102
11 Hội CCB Cty CP Đường Quảng Ngãi 1,000,000 VND LD18101
12 BĐ PHAM VU HOAI 300,000 VND UT53
13 BĐ PHAM VU HOAI 300,000 VND UT53
14 Chị Nguyễn Thị Ngọc Ngà 2,500,000 VND LD1767
15 Chị Nguyễn Khánh Vân 300,000 VND UT24
16 Chị Trần Lệ Huyền 300,000 VND UT46
17 Chị Lưu Thị Hòa 300,000 VND UT18
18 BĐ Nguyen Dang Tien 200,000 VND LD1889
19 BĐ Nguyen Dang Tien 50,000 VND LD18101
20 TRAN THI HOC 500,000 VND LD1895