Thông báo hoàn cảnh liên hệ Hỏi đáp Những tấm lòng vàng Câu chuyện nhân ái Từ thiện bốn phương Giới thiệu

Bản đồ từ thiện

Chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống

>> LD1782: Xót lòng bé trai mắc bệnh bong tróc da

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ

Nếu bạn đã ủng hộ nhưng chưa thấy tên mình trong danh sách xin vui lòng kiểm tra lại sau do có khoảng trễ trong việc cập nhật các giao dịch "Ủng hộ trực tuyến"

STT Tổ chức / Cá nhân Số tiền Mã hoàn cảnh
1 Nguyễn Đình Trọng 200,000 VND LD1852
2 Bà giáo Bằng 300,000 VND UT52
3 Bà giáo Bằng 300,000 VND UT52
4 Bà giáo Bằng 300,000 VND UT33
5 Bà giáo Bằng 300,000 VND UT46
6 Bà giáo Bằng 300,000 VND UT61
7 Bà giáo Bằng 300,000 VND UT53
8 Pham Tran Cong Tam 500,000 VND LD1853
9 Hội CCB Đường Quảng Ngãi 1,000,000 VND LD1854
10 Hội CCB Đường Quảng Ngãi 1,000,000 VND LD1853
11 LE THI PHUONG THA 500,000 VND LD1851
12 Nguyen Thi Nguyet 200,000 VND LD1853
13 Bạn đọc giấu tên 200,000 VND LD1853
14 BĐ Tran Duc Hai 100,000 VND LD1853
15 Bạn đọc giấu tên 200,000 VND LD1851
16 Bạn đọc giấu tên 200,000 VND LD1853
17 Bạn đọc giấu tên 200,000 VND LD1845
18 Hội CCB Đường Quảng Ngãi 1,000,000 VND LD1849
19 DPHai-HMHuong 300,000 VND LD1853
20 Bạn đọc giấu tên 200,000 VND LD1832