Thông báo hoàn cảnh liên hệ Hỏi đáp Những tấm lòng vàng Câu chuyện nhân ái Từ thiện bốn phương Giới thiệu

Bản đồ từ thiện

Chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống

>> LD23040: Bé trai 5 tuổi 33 lần vào hóa chất chống chọi với khối u ác của bể thận

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ

Nếu bạn đã ủng hộ nhưng chưa thấy tên mình trong danh sách xin vui lòng kiểm tra lại sau do có khoảng trễ trong việc cập nhật các giao dịch "Ủng hộ trực tuyến"

STT Tổ chức / Cá nhân Số tiền Mã hoàn cảnh
1 DUONG TIEN NGHI 200,000 VND LD200196
2 DUONG TIEN NGHI 300,000 VND LD200197
3 DUONG TIEN NGHI 300,000 VND LD200203
4 Bạn đọc giấu tên 200,000 VND LD200203
5 NGUYEN VAN CUONG 100,000 VND LD200202
6 NGUYEN VAN CUONG 100,000 VND LD200201
7 NGUYEN VAN CUONG 100,000 VND LD200200
8 Bạn đọc giấu tên 500,000 VND LD200195
9 Bạn đọc giấu tên 500,000 VND LD200194
10 Bạn đọc giấu tên 500,000 VND LD200197
11 Bạn đọc giấu tên 500,000 VND LD200198
12 Hoi CCB Cty CP Duong Quang Ngai 1,000,000 VND LD200197
13 Bạn đọc giấu tên 500,000 VND LD200200
14 BĐ ANH TAI 1,000,000 VND LD200163
15 Bạn đọc giấu tên 300,000 VND LD200198
16 LE THI NGOC TU 100,000 VND LD200201
17 NGUYEN VAN VIET NAM 100,000 VND LD200197
18 CONG VAN HUU 5,000,000 VND LD200196
19 Bạn đọc giấu tên 100,000 VND LD200197
20 Bạn đọc giấu tên 100,000 VND LD200193