Thông báo hoàn cảnh liên hệ Hỏi đáp Những tấm lòng vàng Câu chuyện nhân ái Từ thiện bốn phương Giới thiệu

Bản đồ từ thiện

Chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống

>> LD200144: Cụ bà gần 80 tuổi gãy chân, nguy cơ bại liệt vì nghèo khó

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ

Nếu bạn đã ủng hộ nhưng chưa thấy tên mình trong danh sách xin vui lòng kiểm tra lại sau do có khoảng trễ trong việc cập nhật các giao dịch "Ủng hộ trực tuyến"

STT Tổ chức / Cá nhân Số tiền Mã hoàn cảnh
1 BĐ NGUYEN TAT PHONG 300,000 VND LD200133
2 BĐ Phan Thi Van Anh 500,000 VND LD200133
3 BĐ giấu tên 500,000 VND LD200131
4 BĐ giấu tên 2,000,000 VND LD200133
5 BĐ NGUYEN TAT PHONG 500,000 VND LD200128
6 BĐ khanh le 200,000 VND LD200127
7 BĐ Tra Xuan Binh 5,000 VND LD200132
8 BĐ Tra Xuan Binh 5,000 VND LD200130
9 BĐ Tra Xuan Binh 5,000 VND LD200129
10 BĐ Nguyen Huu Thinh 100,000 VND LD200106
11 BĐ Le Thi Mai Huong 200,000 VND LD200132
12 BĐ PHI VAN TUAN 200,000 VND LD200127
13 BĐ DANG TIEN DAT 200,000 VND LD200131
14 BĐ ntt hcm 500,000 VND LD200129
15 BĐ ntt hcm 500,000 VND LD200129
16 BĐ Huyền 50,000 VND LD200130
17 BĐ ntt hcm 500,000 VND LD200130
18 BĐ Bui Trong Quy 500,000 VND LD200127
19 BĐ PHAN THI KIEU OANH 200,000 VND LD200130
20 BĐ Đào Đức Vĩnh 500,000 VND LD200110