Thông báo hoàn cảnh liên hệ Hỏi đáp Những tấm lòng vàng Câu chuyện nhân ái Từ thiện bốn phương Giới thiệu

Bản đồ từ thiện

Chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống

>> LD2000: Xót thương gia cảnh 2 nữ sinh khoa múa gặp tai nạn kinh hoàng

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ

Nếu bạn đã ủng hộ nhưng chưa thấy tên mình trong danh sách xin vui lòng kiểm tra lại sau do có khoảng trễ trong việc cập nhật các giao dịch "Ủng hộ trực tuyến"

STT Tổ chức / Cá nhân Số tiền Mã hoàn cảnh
1 BĐ Dương Sĩ Dân 200,000 VND LD1982
2 BĐ Trần Tân Thắng 200,000 VND LD1982
3 BĐ Nguyễn Thành Đức 60,000 VND LD1965
4 BĐ Nguyễn Thành Đức 50,000 VND LD1981
5 BĐ Nguyễn Thành Đức 70,000 VND LD1981
6 Nguyễn Phi Long 500,000 VND LD1975
7 BĐ giấu tên 300,000 VND LD1956
8 BĐ Hòa Tâm 300,000 VND LD1964: Cha ung thư một mình nuôi 2 con ăn học
9 Hội CCB Đường Quảng Ngãi 2,000,000 VND LD1975
10 BĐ Lê Đức Anh 600,000 VND LD1975
11 Mai Thị Trinh 2,000,000 VND LD1956
12 Nguyễn Phi Long 1,000,000 VND LD1968
13 Các BĐ giấu tên ủng hộ 500,000,000 VND LD1956
14 Các BĐ giấu tên ủng hộ 200,000,000 VND LD1956
15 Nguyễn Thu Hiền 100,000 VND LD1918
16 Nguyễn Huy Hoàng 100,000 VND LD1920
17 Các BĐ giấu tên ủng hộ 100,000,000 VND LD1956
18 Phạm Thị Vĩnh Hà 1,000,000 VND LD1956
19 Ngô Hoàng Duy 230,000 VND LD1956
20 Trần Thị Hồng Nhung 500,000 VND LD1956