Thông báo hoàn cảnh liên hệ Hỏi đáp Những tấm lòng vàng Câu chuyện nhân ái Từ thiện bốn phương Giới thiệu

Bản đồ từ thiện

Chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống

>> LD200127: Mẹ nghèo nuốt nước mắt nhìn con chống chọi với bệnh tật

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ

Nếu bạn đã ủng hộ nhưng chưa thấy tên mình trong danh sách xin vui lòng kiểm tra lại sau do có khoảng trễ trong việc cập nhật các giao dịch "Ủng hộ trực tuyến"

STT Tổ chức / Cá nhân Số tiền Mã hoàn cảnh
1 Ông Bà Đăng Thành 1,000,000 VND LD2107
2 Ông Bà Đăng Thành 200,000 VND LD2107
3 Ông Bà Đăng Thành 200,000 VND LD2107
4 Ông Bà Đăng Thành 1,000,000 VND LD2104
5 BĐ Trần Thị Kim Thoa 200,000 VND LD2090
6 BĐ Trần Thị Kim Thoa 200,000 VND LD2092
7 BĐ Trần Thị Kim Thoa 200,000 VND LD2085
8 BĐ Trần Thị Kim Thoa 200,000 VND LD2082:
9 BĐ Trần Thị Kim Thoa 200,000 VND LD2089
10 BĐ Trần Thị Kim Thoa 200,000 VND LD2097
11 BĐ giấu tên ủng hộ 300,000 VND LD2102
12 BĐ ntt hcm 500,000 VND LD2106
13 BĐ ntt hcm 500,000 VND LD2107
14 BĐ ntt hcm 500,000 VND LD2046
15 BĐ giấu tên ủng hộ 300,000 VND LD2107
16 BĐ DO THIEU KIEN 200,000 VND LD2113
17 BĐ NGUYEN TRA MY 100,000 VND LD2086
18 BĐ TRAN XUAN BINH 5,000 VND LD2110
19 BĐ TRAN XUAN BINH 5,000 VND LD2109
20 BĐ Bui Minh Duc 100,000 VND LD2103