Thông báo hoàn cảnh liên hệ Hỏi đáp Những tấm lòng vàng Câu chuyện nhân ái Từ thiện bốn phương Giới thiệu

Bản đồ từ thiện

Chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống

>> LD1782: Xót lòng bé trai mắc bệnh bong tróc da

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ

Nếu bạn đã ủng hộ nhưng chưa thấy tên mình trong danh sách xin vui lòng kiểm tra lại sau do có khoảng trễ trong việc cập nhật các giao dịch "Ủng hộ trực tuyến"

STT Tổ chức / Cá nhân Số tiền Mã hoàn cảnh
1 BĐ Nguyen Dang Tien 50,000 VND LD18101
2 TRAN THI HOC 500,000 VND LD1895
3 HOANG THUY VU 300,000 VND LD1895
4 Ban đọc giấu tên 200,000 VND LD18102
5 BĐ Tran Viet Hai 500,000 VND LD1897
6 BĐ Tran Viet Hai 500,000 VND LD1890
7 BĐ Tran Viet Hai ung 500,000 VND LD1899
8 Hội Cựu chiến binh Cty CP Đường Quảng Ngãi 1,000,000 VND LD1899
9 BĐ Tran Le Thuong Huyen 300,000 VND LD1863
10 BĐ Tran Le Thuong Huyen 300,000 VND LD1897
11 BĐ Tran Le Thuong Huyen 300,000 VND LD18101
12 BĐ Tran Le Thuong Huyen 300,000 VND LD1854
13 BĐ Tran Le Thuong Huyen 400,000 VND LD1840
14 BĐ Nguyen Ngoc Quang 200,000 VND LD18101
15 BĐ Do Ngoc Thuan 500,000 VND LD18101
16 BĐ TA THI HUONG GIANG 300,000 VND LD18101
17 BĐ Pham Tran Cong Tam 500,000 VND LD1899
18 BĐ Nguyen Dang Tien 100,000 VND LD1890
19 Gd anh Tran Van Hong 100,000 VND LD1895
20 Hội CCB Cty CP Đường Quảng Ngãi 1,000,000 VND LD1882