Thông báo hoàn cảnh liên hệ Hỏi đáp Những tấm lòng vàng Câu chuyện nhân ái Từ thiện bốn phương Giới thiệu

Bản đồ từ thiện

Chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống

>> LD1775: Cha và con cùng chịu nỗi đau bệnh tật

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ

Nếu bạn đã ủng hộ nhưng chưa thấy tên mình trong danh sách xin vui lòng kiểm tra lại sau do có khoảng trễ trong việc cập nhật các giao dịch "Ủng hộ trực tuyến"

STT Tổ chức / Cá nhân Số tiền Mã hoàn cảnh
1 Bạn Trà Nhân Bình 10,000 VND LD1774
2 Bạn đọc ủng hộ 200,000 VND LD1772
3 Bạn đọc ủng hộ 200,000 VND LD1774
4 Bạn đọc ủng hộ 200,000 VND LD1773
5 Bạn đọc ủng hộ 200,000 VND LD1767
6 Bạn Ngô Thức Tỉnh 200,000 VND LD1771
7 Bạn Ngô Thức Tỉnh 200,000 VND LD1773
8 Bạn Duong Tien Nghi 200,000 VND LD1742
9 Bạn Duong Tien Nghi 500,000 VND LD1773
10 Bạn Duong Tien Nghi 500,000 VND LD1770
11 Bạn đọc ủng hộ 5,000 VND LD1770
12 Bạn đọc ủng hộ 5,000 VND LD1771
13 Bạn Đỗ Thu Hà 300,000 VND LD1768
14 Bạn đọc ủng hộ 50,000 VND LD1716
15 Bạn đọc ủng hộ 500,000 VND LD1768
16 Bạn đọc ủng hộ 50,000 VND LD1714
17 Bạn Lê Thị Ngọc Tú 200,000 VND LD1767
18 Bạn Vương Lập Bình và Ngô Siêu Huy 5,000,000 VND LD1767
19 Bạn Vương Lập Bình và Ngô Siêu Huy 2,500,000 VND LD1714
20 Bạn Vương Lập Bình và Ngô Siêu Huy 2,500,000 VND LD1760