Thông báo hoàn cảnh liên hệ Hỏi đáp Những tấm lòng vàng Câu chuyện nhân ái Từ thiện bốn phương Giới thiệu

Bản đồ từ thiện

Chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống

>> LD2000: Xót thương gia cảnh 2 nữ sinh khoa múa gặp tai nạn kinh hoàng

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ

Nếu bạn đã ủng hộ nhưng chưa thấy tên mình trong danh sách xin vui lòng kiểm tra lại sau do có khoảng trễ trong việc cập nhật các giao dịch "Ủng hộ trực tuyến"

STT Tổ chức / Cá nhân Số tiền Mã hoàn cảnh
1 abc 500,000 VND LD1971
2 Nguyễn Phi Long 2,000,000 VND LD1986
3 Bùi Thị Minh Đức 200,000 VND LD1986
4 Bùi Thị Minh Đức 200,000 VND LD1982
5 Bùi Thị Minh Đức 200,000 VND LD1981
6 Bạn đọc giấu tên 900,000 VND LD1981
7 Hội CCB Đường Quảng Ngãi 2,000,000 VND LD1986
8 Bạn đọc giấu tên 1,000,000 VND LD1986
9 Nguyễn Duy Việt 500,000 VND LD1986
10 Bạn đọc giấu tên 400,000 VND LD1986
11 BĐ Hùng 1,000,000 VND LD1986
12 Bùi Minh Cường 500,000 VND LD1975
13 Bùi Minh Cường 500,000 VND LD1949
14 Đỗ Văn Quốc Dương 500,000 VND LD1986
15 Nghiêm Thị Minh Tâm 300,000 VND LD1986
16 BĐ Hưng 1,000,000 VND LD1985
17 Bạn đọc giấu tên 500,000 VND LD1986
18 Đỗ Bạch Kim 500,000 VND LD1986
19 Nguyễn Hoàng Huy 200,000 VND LD1986
20 Các BĐ giấu tên ủng hộ 76,000,000 VND LD1956