Thông báo hoàn cảnh liên hệ Hỏi đáp Những tấm lòng vàng Câu chuyện nhân ái Từ thiện bốn phương Giới thiệu

Bản đồ từ thiện

Chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống

>> LD23040: Bé trai 5 tuổi 33 lần vào hóa chất chống chọi với khối u ác của bể thận

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ

Nếu bạn đã ủng hộ nhưng chưa thấy tên mình trong danh sách xin vui lòng kiểm tra lại sau do có khoảng trễ trong việc cập nhật các giao dịch "Ủng hộ trực tuyến"

STT Tổ chức / Cá nhân Số tiền Mã hoàn cảnh
1 Bạn đọc giấu tên 20,000 VND LD200211
2 NGUYEN VAN CUONG 100,000 VND LD200210
3 Hoi CCB Cty CP Duong Qung Ngai 1,000,000 VND LD200206
4 Vu Cao Cuong 150,000 VND LD200209
5 Hoang Phuong Ngan 100,000 VND LD200209
6 Bạn đọc giấu tên 200,000 VND LD200210
7 Bạn đọc giấu tên 300,000 VND LD200206
8 NGUYEN VAN CUONG 100,000 VND LD200206
9 NGUYEN VAN CUONG 100,000 VND LD 200207
10 NGUYEN VAN CUONG 200,000 VND LD200209
11 Bạn đọc giấu tên 20,000 VND LD200209
12 BĐ Tra Xuan Binh 5,000 VND LD200209
13 Bạn đọc giấu tên 300,000 VND LD200204
14 Bạn đọc giấu tên 80,000 VND LD200209
15 Tran minh Duc 200,000 VND LD200209
16 NGO KHANH LINH 300,000 VND LD200209
17 Bạn đọc giấu tên 100,000 VND LD200194
18 NGUYEN THI KIEU THUONG 200,000 VND LD200204
19 Bạn đọc giấu tên 200,000 VND LD200202
20 DUONG TIEN NGHI 200,000 VND LD200198