Thông báo hoàn cảnh liên hệ Hỏi đáp Những tấm lòng vàng Câu chuyện nhân ái Từ thiện bốn phương Giới thiệu

Bản đồ từ thiện

Chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống

>> LD1799 Hãy cứu cháu bé bị tim bẩm sinh

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ

Nếu bạn đã ủng hộ nhưng chưa thấy tên mình trong danh sách xin vui lòng kiểm tra lại sau do có khoảng trễ trong việc cập nhật các giao dịch "Ủng hộ trực tuyến"

STT Tổ chức / Cá nhân Số tiền Mã hoàn cảnh
1 Bạn Hoàng Thu Hằng 500,000 VND LD17132
2 Bạn Dương Minh Thao 250,000 VND LD17140
3 Bạn Trà Xuân Bình 5,000 VND LD17140
4 Bạn Hoàng Thu Hằng 500,000 VND LD17132
5 Bạn Phạm Phương Thúy 2,000,000 VND LD17134
6 Bạn Phạm Phương Thúy 1,000,000 VND LD17138
7 Bạn đọc giấu tên 200,000 VND LD17144
8 Bạn đọc giấu tên 500,000 VND LD1801
9 Bạn Phạm Thị Thiếu Hoa 300,000 VND LD17136
10 Bạn Phạm Vũ Hoài 300,000 VND UT53
11 Bạn Nguyễn Trí Hiếu 500,000 VND LD17134
12 Bạn Huỳnh Tấn Thịnh 200,000 VND LD17138
13 Bạn đọc giấu tên 500,000 VND LD17137
14 Bạn Trà Xuân Bình 5,000 VND LD17139
15 Bạn Liên Hoa 2,000,000 VND LD17132
16 Bạn Phạm Thị Thiếu Hoa 300,000 VND LD17134
17 Bạn Phạm Thị Thiếu Hoa 250,000 VND LD17129
18 Bạn Dương Đình Thao 150,000 VND LD17138
19 Bạn Dương Đình Thao 200,000 VND LD17139
20 Bạn Phạm Thị Thiếu Hoa ủng hộ 250 VND LD17135