Thông báo hoàn cảnh liên hệ Hỏi đáp Những tấm lòng vàng Câu chuyện nhân ái Từ thiện bốn phương Giới thiệu

Bản đồ từ thiện

Chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống

>> LD1743: Mẹ già ngã quỵ vì con tử nạn tại Đài Loan chưa tìm thấy xác

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ

Nếu bạn đã ủng hộ nhưng chưa thấy tên mình trong danh sách xin vui lòng kiểm tra lại sau do có khoảng trễ trong việc cập nhật các giao dịch "Ủng hộ trực tuyến"

STT Tổ chức / Cá nhân Số tiền Mã hoàn cảnh
1 Bạn đọc ủng hộ cảnh đời LD1740 1,000,000 VND LD1740
2 Bạn đọc ủng hộ 5,000 VND LD1741
3 Bạn đọc ủng hộ 5,000 VND LD1740
4 Bạn đọc ủng hộ 5,000 VND LD1739
5 Bạn VU THỊ MINH HUYEN 300,000 VND LD1738
6 Bạn VU THỊ MINH HUYEN 100,000 VND LD1734
7 Bạn VU THỊ MINH HUYEN 100,000 VND LD1730
8 Bạn VU THỊ MINH HUYEN 200,000 VND LD1737
9 Bạn VU THỊ MINH HUYEN 200,000 VND LD1736
10 Bạn VU THỊ MINH HUYEN 200,000 VND LD1735
11 Bạn VU THỊ MINH HUYEN 200,000 VND LD1733
12 Bạn VU THỊ MINH HUYEN 500,000 VND UT55
13 Bạn VU THỊ MINH HUYEN 500,000 VND LD1732
14 Bạn VU THỊ MINH HUYEN 500,000 VND LD1731
15 Bạn đọc ủng hộ 100,000 VND LD1739
16 Bạn đọc ủng hộ 5,000 VND LD1731
17 Bạn đọc DINH DUC PHUONG TRANG 500,000 VND LD1732
18 Bạn đọc ủng hộ 200,000 VND LD1732
19 Bạn đọc ủng hộ 5,000 VND LD1730
20 Bạn đọc ủng hộ 5,000 VND LD1729