Thông báo hoàn cảnh liên hệ Hỏi đáp Những tấm lòng vàng Câu chuyện nhân ái Từ thiện bốn phương Giới thiệu

Bản đồ từ thiện

Chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống

>> LD1947- Cha nuôi con ung thư xương di căn cần giúp đỡ

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ

Nếu bạn đã ủng hộ nhưng chưa thấy tên mình trong danh sách xin vui lòng kiểm tra lại sau do có khoảng trễ trong việc cập nhật các giao dịch "Ủng hộ trực tuyến"

STT Tổ chức / Cá nhân Số tiền Mã hoàn cảnh
1 Bạn đọc giấu tên 1,400,000 VND LD18134
2 Ban đọc giấu tên 200,000 VND LD18100
3 Ban đọc giấu tên 200,000 VND LD18100
4 Ban đọc giấu tên 300,000 VND UT53
5 Bà Ngô Thu Hoa (37-Hàng Ngang-HN); Bà Vũ Thanh Nhung (Vinhomes Thăng Long); Bà Nguyễn Quỳnh Mai (Đỗ Quang- 2,500,000 VND LD18115
6 BĐ Do Ngoc Thuan 500,000 VND LD18121
7 Ban đọc giấu tên 500,000 VND LD18115
8 Hội Cựu chiến binh CTY CP Đường Quảng Ngãi 1,000,000 VND LD18126
9 Hội Cựu chiến binh CTY CP Đường Quảng Ngãi 1,000,000 VND LD18124
10 Ban đọc giấu tên 300,000 VND LD18115
11 Chi yen 200,000 VND LD18127
12 Ban đọc giấu tên 500,000 VND LD18121
13 Ban đọc giấu tên 500,000 VND LD18115
14 BĐ TRAN THI MY HANH 200,000 VND LD18107
15 BĐ TRAN THI MY HANH 200,000 VND LD18121
16 Hội Cựu chiến binh CTY CP Đường Quảng Ngãi 1,000,000 VND LD18121
17 Hội Cựu chiến binh CTY CP Đường Quảng Ngãi 1,000,000 VND LD18122
18 BĐ Pham Tuan Anh 700,000 VND LD18122
19 Gia dinh anh em Dung Bich 300,000 VND LD1880:
20 BĐ TRUONG HAO VA NGUYEN THI ANH DAO 40/7 TAN THANH, TAN THANH, TAN PHU, TPHCM 100,000 VND LD18110