Thông báo hoàn cảnh liên hệ Hỏi đáp Những tấm lòng vàng Câu chuyện nhân ái Từ thiện bốn phương Giới thiệu

Bản đồ từ thiện

Chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống

>> LD1782: Xót lòng bé trai mắc bệnh bong tróc da

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ

Nếu bạn đã ủng hộ nhưng chưa thấy tên mình trong danh sách xin vui lòng kiểm tra lại sau do có khoảng trễ trong việc cập nhật các giao dịch "Ủng hộ trực tuyến"

STT Tổ chức / Cá nhân Số tiền Mã hoàn cảnh
1 Ban đọc giấu tên 200,000 VND LD18100
2 Ban đọc giấu tên 200,000 VND LD18100
3 Ban đọc giấu tên 300,000 VND UT53
4 Bà Ngô Thu Hoa (37-Hàng Ngang-HN); Bà Vũ Thanh Nhung (Vinhomes Thăng Long); Bà Nguyễn Quỳnh Mai (Đỗ Quang- 2,500,000 VND LD18115
5 BĐ Do Ngoc Thuan 500,000 VND LD18121
6 Ban đọc giấu tên 500,000 VND LD18115
7 Hội Cựu chiến binh CTY CP Đường Quảng Ngãi 1,000,000 VND LD18126
8 Hội Cựu chiến binh CTY CP Đường Quảng Ngãi 1,000,000 VND LD18124
9 Ban đọc giấu tên 300,000 VND LD18115
10 Chi yen 200,000 VND LD18127
11 Ban đọc giấu tên 500,000 VND LD18121
12 Ban đọc giấu tên 500,000 VND LD18115
13 BĐ TRAN THI MY HANH 200,000 VND LD18107
14 BĐ TRAN THI MY HANH 200,000 VND LD18121
15 Hội Cựu chiến binh CTY CP Đường Quảng Ngãi 1,000,000 VND LD18121
16 Hội Cựu chiến binh CTY CP Đường Quảng Ngãi 1,000,000 VND LD18122
17 BĐ Pham Tuan Anh 700,000 VND LD18122
18 Gia dinh anh em Dung Bich 300,000 VND LD1880:
19 BĐ TRUONG HAO VA NGUYEN THI ANH DAO 40/7 TAN THANH, TAN THANH, TAN PHU, TPHCM 100,000 VND LD18110
20 BĐ TRUONG HAO VA NGUYEN THI ANH DAO 40/7 TAN THANH, TAN THANH, TAN PHU, TPHCM 100,000 VND LD18108