Thông báo hoàn cảnh liên hệ Hỏi đáp Những tấm lòng vàng Câu chuyện nhân ái Từ thiện bốn phương Giới thiệu

Bản đồ từ thiện

Chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống

>> LD1798 Cuộc sống mới của bé trai 14 tháng tuổi bị bạo hành

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ

Nếu bạn đã ủng hộ nhưng chưa thấy tên mình trong danh sách xin vui lòng kiểm tra lại sau do có khoảng trễ trong việc cập nhật các giao dịch "Ủng hộ trực tuyến"

STT Tổ chức / Cá nhân Số tiền Mã hoàn cảnh
1 Bạn Nguyễn Khánh Vân 300,000 VND UT24
2 Bạn Nguyễn Thị Thu 200,000 VND LD1776
3 Bạn đọc dấu tên ủng hộ 200,000 VND LD1780:
4 Bạn Tống Gia 100,000 VND LD1781
5 Bạn Tống Gia 100,000 VND LD1778:
6 Bạn Nguyễn Thị Hạnh 500,000 VND LD1782
7 Bạn đọc Phương Thảo 600,000 VND LD1705
8 Bà Trần Lệ Huyền 300,000 VND UT46
9 Bạn Lưu Thị Hòa 300,000 VND UT18
10 Bà Nguyễn Thị Ngọc Ngà 1,000,000 VND LD1758
11 Bà Nguyễn Thị Ngọc Ngà 2,000,000 VND LD1767
12 Tập thể lớp 11A3 Trường PTTH FPT Láng Hòa Lạc, Hà Nội 2,500,000 VND LD1767
13 Chị Hương 300,000 VND UT52
14 Bà Trần Phương Thi 500,000 VND LD1772
15 Bà Trần Phương Thi 500,000 VND LD1771
16 Chị Nguyễn Thị Huệ 500,000 VND LD1708
17 Bạn Vũ Thị Minh Huyền 500,000 VND LD1781
18 Bạn Vũ Thị Minh Huyền 500,000 VND LD1779
19 Bạn Vũ Thị Minh Huyền 500,000 VND LD1778:
20 Bạn Vũ Thị Minh Huyền 500,000 VND LD1777