Thông báo hoàn cảnh liên hệ Hỏi đáp Những tấm lòng vàng Câu chuyện nhân ái Từ thiện bốn phương Giới thiệu

Bản đồ từ thiện

Chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống

>> LD1761: Nỗi đau của gia đình hơn 40 năm chăm con tật nguyền

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ

Nếu bạn đã ủng hộ nhưng chưa thấy tên mình trong danh sách xin vui lòng kiểm tra lại sau do có khoảng trễ trong việc cập nhật các giao dịch "Ủng hộ trực tuyến"

STT Tổ chức / Cá nhân Số tiền Mã hoàn cảnh
1 Bạn đọc Vuong Lap Binh, Ngo Sieu Huy 5,000,000 VND LD1748
2 Bạn đọc Vuong Lap Binh, Ngo Sieu Huy 5,000,000 VND LD1746
3 Bạn Nguyễn Thị Thu 200,000 VND LD1748
4 Bạn Duong Tien Nghi 300,000 VND LD1746
5 Bạn Duong Tien Nghi 300,000 VND LD1745
6 Bạn Duong Tien Nghi 400,000 VND LD1747
7 Bạn Tran Thi Thao 500,000 VND LD1745
8 Bạn đọc ủng hộ 200,000 VND LD1746
9 CTY CP XD HA TANG NAM DINH 1,000,000 VND LD1745
10 Bạn đọc ủng hộ 5,000 VND LD1746
11 Bạn NGUYEN THI XUAN TRANG 500,000 VND LD1746
12 Bạn đọc ủng hộ 500,000 VND LD1746
13 Bạn đọc ủng hộ 1,000,000 VND LD1746
14 Chị Nguyễn Thị Xuân Trang 500,000 VND LD1746
15 Bạn đọc ủng hộ 5,000 VND LD1746
16 Chị Nguyễn Thị Anh 100,000 VND LD1746
17 Bạn đọc ủng hộ 5,000 VND LD1745
18 Anh Lâm Minh Xuân Phú 100,000 VND LD1742
19 Anh Đinh Đức Trương Trang 500,000 VND LD1739
20 Bạn đọc ủng hộ 200,000 VND LD1690