Thông báo hoàn cảnh liên hệ Hỏi đáp Những tấm lòng vàng Câu chuyện nhân ái Từ thiện bốn phương Giới thiệu

Bản đồ từ thiện

Chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống

>> LD1782: Xót lòng bé trai mắc bệnh bong tróc da

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ

Nếu bạn đã ủng hộ nhưng chưa thấy tên mình trong danh sách xin vui lòng kiểm tra lại sau do có khoảng trễ trong việc cập nhật các giao dịch "Ủng hộ trực tuyến"

STT Tổ chức / Cá nhân Số tiền Mã hoàn cảnh
1 Gia dinh anh em Dung Bich 300,000 VND LD1880:
2 BĐ TRUONG HAO VA NGUYEN THI ANH DAO 40/7 TAN THANH, TAN THANH, TAN PHU, TPHCM 100,000 VND LD18110
3 BĐ TRUONG HAO VA NGUYEN THI ANH DAO 40/7 TAN THANH, TAN THANH, TAN PHU, TPHCM 100,000 VND LD18108
4 BĐ Tran thi thu trang 200,000 VND LD1862
5 Ban đọc giấu tên 300,000 VND LD18105
6 Ban đọc giấu tên 300,000 VND LD18107
7 Ban đọc giấu tên 300,000 VND LD18106
8 Ban đọc giấu tên 300,000 VND LD18101
9 TRUONG HAO VA NGUYEN THI ANH DAO 200,000 VND LD18106
10 Hội CCB Cty CP Đường Quảng Ngãi 1,000,000 VND LD18105
11 Hội CCB Cty CP Đường Quảng Ngãi 1,000,000 VND LD18104
12 Hội CCB Cty CP Đường Quảng Ngãi 1,000,000 VND LD18102
13 Hội CCB Cty CP Đường Quảng Ngãi 1,000,000 VND LD18101
14 BĐ PHAM VU HOAI 300,000 VND UT53
15 BĐ PHAM VU HOAI 300,000 VND UT53
16 Chị Nguyễn Thị Ngọc Ngà 2,500,000 VND LD1767
17 Chị Nguyễn Khánh Vân 300,000 VND UT24
18 Chị Trần Lệ Huyền 300,000 VND UT46
19 Chị Lưu Thị Hòa 300,000 VND UT18
20 BĐ Nguyen Dang Tien 200,000 VND LD1889