Thông báo hoàn cảnh liên hệ Hỏi đáp Những tấm lòng vàng Câu chuyện nhân ái Từ thiện bốn phương Giới thiệu

Bản đồ từ thiện

Chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống

>> LD1782: Xót lòng bé trai mắc bệnh bong tróc da

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ

Nếu bạn đã ủng hộ nhưng chưa thấy tên mình trong danh sách xin vui lòng kiểm tra lại sau do có khoảng trễ trong việc cập nhật các giao dịch "Ủng hộ trực tuyến"

STT Tổ chức / Cá nhân Số tiền Mã hoàn cảnh
1 BĐ TRAN NGUYEN YEN PHUONG 100,000 VND LD17137
2 Nguyen Truong Tue Nhi Quan 9, TP.HCM 100,000 VND LD1872
3 Hội CCB Đường Quảng Ngãi 1,000,000 VND LD1854
4 Hội CCB Đường Quảng Ngãi 1,000,000 VND LD1877
5 Phạm Thị Thái 500,000 VND LD1840
6 Đặng Quang Dũng 1,500,000 VND LD1827
7 Nguyễn Khánh Vân 300,000 VND UT24
8 Chị Lưu Thị Hòa 300,000 VND UT18
9 Nguyễn Khánh Vân 300,000 VND UT24
10 Chị Nguyễn Ngọc Mỹ 1,000,000 VND LD1801
11 Chị Nguyễn Ngọc Mỹ 1,000,000 VND LD1805
12 Chị Nguyễn Ngọc Mỹ 1,000,000 VND LD1804
13 Chị Nguyễn Ngọc Mỹ 1,000,000 VND LD1808
14 Chị Nguyễn Ngọc Mỹ 1,000,000 VND LD1810
15 Bạn đọc giấu tên 500,000 VND LD1864
16 Bạn đọc giấu tên 550,000 VND LD1862
17 Bạn đọc giấu tên 500,000 VND LD1861
18 BĐ Dam Van Dang 500,000 VND LD1863
19 Nguyễn Đình Trọng 200,000 VND LD1845
20 Nguyễn Đình Trọng 200,000 VND LD1854