Thông báo hoàn cảnh liên hệ Hỏi đáp Những tấm lòng vàng Câu chuyện nhân ái Từ thiện bốn phương Giới thiệu

Bản đồ từ thiện

Chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống

>> LD17114: Cộng đồng mạng kêu gọi giúp đỡ gia đình phóng viên Đinh Hữu Dư

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ

Nếu bạn đã ủng hộ nhưng chưa thấy tên mình trong danh sách xin vui lòng kiểm tra lại sau do có khoảng trễ trong việc cập nhật các giao dịch "Ủng hộ trực tuyến"

STT Tổ chức / Cá nhân Số tiền Mã hoàn cảnh
1 Công Ty RVTC 120,000,000 VND LD17105
2 Công Ty RVTC 80,000,000 VND LD1780:
3 Công Ty RVTC 80,000,000 VND LD1733
4 Công Ty RVTC 130,000,000 VND LD1767
5 Công Ty RVTC 120,000,000 VND LD1799
6 Công Ty RVTC 120,000,000 VND LD1773
7 Bạn đọc giấu tên ủng hộ 6,005,000 VND LD1745
8 Công Ty RVTC 80,000,000 VND LD1745
9 Bạn đọc giấu tên ủng hộ 300,000 VND LD1797
10 Bạn đọc giấu tên ủng hộ 200,000 VND LD1797
11 Bạn đọc giấu tên ủng hộ 100,000 VND LD1792
12 Bạn đọc giấu tên ủng hộ 100,000 VND LD16127
13 Bạn đọc giấu tên ủng hộ 100,000 VND LD1795
14 Bạn đọc giấu tên ủng hộ 1,000,000 VND LD1795
15 Bạn đọc giấu tên ủng hộ 1,000,000 VND LD1794
16 Bạn đọc giấu tên ủng hộ 500,000 VND LD1787
17 Bạn đọc giấu tên ủng hộ 500,000 VND LD1783
18 Bạn Trung 200,000 VND LD1788
19 Bạn Trung 200,000 VND LD1794
20 Bạn Trung 200,000 VND LD1791