Thông báo hoàn cảnh liên hệ Hỏi đáp Những tấm lòng vàng Câu chuyện nhân ái Từ thiện bốn phương Giới thiệu

Bản đồ từ thiện

Chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống

>> LD2124: Ông ung thư chăm cháu bị ung thư, bà mù lòa trông ngóng

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ

Nếu bạn đã ủng hộ nhưng chưa thấy tên mình trong danh sách xin vui lòng kiểm tra lại sau do có khoảng trễ trong việc cập nhật các giao dịch "Ủng hộ trực tuyến"

STT Tổ chức / Cá nhân Số tiền Mã hoàn cảnh
1 BĐ giấu tên ủng hộ 15,000,000 VND LD2109
2 Ông Bà Đăng Thành 2,000,000 VND LD2110
3 Ông Bà Đăng Thành 1,000,000 VND LD2109
4 Ông Bà Đăng Thành 1,000,000 VND LD2107
5 Ông Bà Đăng Thành 200,000 VND LD2107
6 Ông Bà Đăng Thành 200,000 VND LD2107
7 Ông Bà Đăng Thành 1,000,000 VND LD2104
8 BĐ Trần Thị Kim Thoa 200,000 VND LD2090
9 BĐ Trần Thị Kim Thoa 200,000 VND LD2092
10 BĐ Trần Thị Kim Thoa 200,000 VND LD2085
11 BĐ Trần Thị Kim Thoa 200,000 VND LD2082:
12 BĐ Trần Thị Kim Thoa 200,000 VND LD2089
13 BĐ Trần Thị Kim Thoa 200,000 VND LD2097
14 BĐ giấu tên ủng hộ 300,000 VND LD2102
15 BĐ ntt hcm 500,000 VND LD2106
16 BĐ ntt hcm 500,000 VND LD2107
17 BĐ ntt hcm 500,000 VND LD2046
18 BĐ giấu tên ủng hộ 300,000 VND LD2107
19 BĐ DO THIEU KIEN 200,000 VND LD2113
20 BĐ NGUYEN TRA MY 100,000 VND LD2086