Thông báo hoàn cảnh liên hệ Hỏi đáp Những tấm lòng vàng Câu chuyện nhân ái Từ thiện bốn phương Giới thiệu

Bản đồ từ thiện

Chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống

>> LD23040: Bé trai 5 tuổi 33 lần vào hóa chất chống chọi với khối u ác của bể thận

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ

Nếu bạn đã ủng hộ nhưng chưa thấy tên mình trong danh sách xin vui lòng kiểm tra lại sau do có khoảng trễ trong việc cập nhật các giao dịch "Ủng hộ trực tuyến"

STT Tổ chức / Cá nhân Số tiền Mã hoàn cảnh
1 NGUYEN VAN CUONG 100,000 VND LD200197
2 NGUYEN VAN CUONG 100,000 VND LD200196
3 Bạn đọc giấu tên 200,000 VND LD200197
4 Le Thi Thu Thao 50,000 VND LD200188
5 Tran Dinh Quang 50,000 VND LD200191
6 Le Van Dat 50,000 VND LD200192
7 Dang Gia Triet 50,000 VND LD200183
8 Trần Hoài Hân 50,000 VND LD200193
9 BĐ Tra Xuan Binh 5,000 VND LD200198
10 BĐ HUYEN 50,000 VND LD200135
11 BĐ Nguyen Hoang Quan 200,000 VND LD200134
12 BĐ DANG TIEN DAT 200,000 VND LD200135
13 BĐ NGUYEN VAN LOC 200,000 VND LD200134
14 BĐ Nguyễn Minh Nhật 1,000,000 VND LD200132
15 BĐ Nguyễn Minh Nhật 1,000,000 VND LD200131
16 BĐ Nguyễn Minh Nhật 1,000,000 VND LD200130
17 BĐ Nguyễn Minh Nhật 1,000,000 VND LD200129
18 BĐ Nguyễn Minh Nhật 1,000,000 VND LD200129
19 BĐ Nguyễn Minh Nhật 1,000,000 VND LD200128
20 BĐ Nguyễn Minh Nhật 1,000,000 VND LD200127