Thông báo hoàn cảnh liên hệ Hỏi đáp Những tấm lòng vàng Câu chuyện nhân ái Từ thiện bốn phương Giới thiệu

Bản đồ từ thiện

Chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống

>> LD1782: Xót lòng bé trai mắc bệnh bong tróc da

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ

Nếu bạn đã ủng hộ nhưng chưa thấy tên mình trong danh sách xin vui lòng kiểm tra lại sau do có khoảng trễ trong việc cập nhật các giao dịch "Ủng hộ trực tuyến"

STT Tổ chức / Cá nhân Số tiền Mã hoàn cảnh
1 Hội CCB Cty CP Đường Quảng Ngãi 1,000,000 VND LD1886
2 Hội CCB Cty CP Đường Quảng Ngãi 1,000,000 VND LD1884
3 Hội CCB Cty CP Đường Quảng Ngãi 1,000,000 VND LD1880:
4 Dam Van Dang, Bui Cong Giang 3,000,000 VND LD1888
5 Dam Van Dang, Bui Cong Giang 3,000,000 VND LD1888
6 Ban đọc giấu tên 500,000 VND LD1882
7 Ban đọc giấu tên 500,000 VND LD1881
8 Ban đọc giấu tên 500,000 VND LD1880:
9 VO LAM NGOC HAN 200,000 VND LD1848
10 BĐ Pham Tran Cong Tam 500,000 VND LD1832
11 Bạn Đọc Tran thi Lan Huong 2,000,000 VND LD1880:
12 Nguyen Thanh Huy 1,000,000 VND LD1881
13 BĐ Vu Nhat Hoang 150,000 VND LD1832
14 BD Tran Duy Phuong 500,000 VND LD1862
15 DAO THI HONG YEN 100,000 VND LD1877
16 PHAM VU HOAI 300,000 VND UT53
17 CO LIEN YEN 500,000 VND LD1890
18 CO LIEN YEN 500,000 VND LD1874
19 Hội CCB Cty CP Đường Quảng Ngãi 1,000,000 VND LD1893
20 Hội CCB Cty CP Đường Quảng Ngãi 1,000,000 VND LD1892