Thông báo hoàn cảnh liên hệ Hỏi đáp Những tấm lòng vàng Câu chuyện nhân ái Từ thiện bốn phương Giới thiệu

Bản đồ từ thiện

Chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống

>> LD2000: Xót thương gia cảnh 2 nữ sinh khoa múa gặp tai nạn kinh hoàng

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ

Nếu bạn đã ủng hộ nhưng chưa thấy tên mình trong danh sách xin vui lòng kiểm tra lại sau do có khoảng trễ trong việc cập nhật các giao dịch "Ủng hộ trực tuyến"

STT Tổ chức / Cá nhân Số tiền Mã hoàn cảnh
1 Trần Đức Anh 100,000 VND LD1956
2 Nguyễn Hoàng Thanh Trúc 1,000,000 VND LD1956
3 Trần Thu Hạnh 100,000 VND LD1924
4 Nguyễn Nam Khánh 100,000 VND LD1923
5 Nguyễn Nam Khánh 100,000 VND LD1923
6 Nguyễn Hùng Hải 100,000 VND LD1930
7 Nguyễn Huy Hùng 100,000 VND LD1930
8 Nguyễn Hoàng Hải 300,000 VND LD1945
9 Phạm Tuấn Anh 100,000 VND LD1956
10 Đào Cẩm Nhung 300,000 VND LD1956
11 Lê Ngọc Hà 100,000 VND LD1956
12 abc 300,000 VND LD1938:
13 Nguyễn Thị Hiền 100,000 VND LD1933
14 Nguyễn Hoàng Hải 200,000 VND LD1939
15 Nguyễn Thi Thu 200,000 VND LD1946
16 Nguyễn Tuấn Anh 200,000 VND LD1947
17 Huỳnh Ngọc Nghi 200,000 VND LD1956
18 Hoàng Tuấn Anh 200,000 VND LD1956
19 Bùi Phi Long 1,000,000 VND LD1956
20 Đặng Phương Dung 500,000 VND LD1956