Thông báo hoàn cảnh liên hệ Hỏi đáp Những tấm lòng vàng Câu chuyện nhân ái Từ thiện bốn phương Giới thiệu

Bản đồ từ thiện

Chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống

>> LD23040: Bé trai 5 tuổi 33 lần vào hóa chất chống chọi với khối u ác của bể thận

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ

Nếu bạn đã ủng hộ nhưng chưa thấy tên mình trong danh sách xin vui lòng kiểm tra lại sau do có khoảng trễ trong việc cập nhật các giao dịch "Ủng hộ trực tuyến"

STT Tổ chức / Cá nhân Số tiền Mã hoàn cảnh
1 BĐ Nguyễn Minh Nhật 1,000,000 VND LD200106
2 BĐ Nguyễn Minh Nhật 1,000,000 VND LD200105
3 BĐ Nguyễn Minh Nhật 1,000,000 VND LD200105
4 BĐ Nguyễn Minh Nhật 1,000,000 VND LD200104
5 BD Nguyễn MInh Nhật 1,000,000 VND LD200103
6 BĐ giấu tên ủng hộ 15,000,000 VND LD2109
7 Ông Bà Đăng Thành 2,000,000 VND LD2110
8 Ông Bà Đăng Thành 1,000,000 VND LD2109
9 Ông Bà Đăng Thành 1,000,000 VND LD2107
10 Ông Bà Đăng Thành 200,000 VND LD2107
11 Ông Bà Đăng Thành 200,000 VND LD2107
12 Ông Bà Đăng Thành 1,000,000 VND LD2104
13 BĐ Trần Thị Kim Thoa 200,000 VND LD2090
14 BĐ Trần Thị Kim Thoa 200,000 VND LD2092
15 BĐ Trần Thị Kim Thoa 200,000 VND LD2085
16 BĐ Trần Thị Kim Thoa 200,000 VND LD2082:
17 BĐ Trần Thị Kim Thoa 200,000 VND LD2089
18 BĐ Trần Thị Kim Thoa 200,000 VND LD2097
19 BĐ giấu tên ủng hộ 300,000 VND LD2102
20 BĐ ntt hcm 500,000 VND LD2106