Thông báo hoàn cảnh liên hệ Hỏi đáp Những tấm lòng vàng Câu chuyện nhân ái Từ thiện bốn phương Giới thiệu

Bản đồ từ thiện

Chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống

>> LD1782: Xót lòng bé trai mắc bệnh bong tróc da

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ

Nếu bạn đã ủng hộ nhưng chưa thấy tên mình trong danh sách xin vui lòng kiểm tra lại sau do có khoảng trễ trong việc cập nhật các giao dịch "Ủng hộ trực tuyến"

STT Tổ chức / Cá nhân Số tiền Mã hoàn cảnh
1 Bạn đọc giấu tên 200,000 VND LD1851
2 Bạn đọc giấu tên 200,000 VND LD1853
3 Bạn đọc giấu tên 200,000 VND LD1845
4 Hội CCB Đường Quảng Ngãi 1,000,000 VND LD1849
5 DPHai-HMHuong 300,000 VND LD1853
6 Bạn đọc giấu tên 200,000 VND LD1832
7 Trương Thị Lưu 200,000 VND LD1832
8 Trương Thị Hồng Hạnh 200,000 VND LD1832
9 Nguyễn Thị Lý 1,000,000 VND LD1830
10 Trần Duy Khánh 200,000 VND LD1832
11 Chị Liên 500,000 VND LD17128
12 Yến Liên 1,000,000 VND LD1821
13 Lê Thanh Vân 100,000 VND LD1818
14 Bạn đọc giấu tên 500,000 VND LD1821
15 Bạn đọc giấu tên 200,000 VND LD1773
16 Bạn đọc giấu tên 400,000 VND LD1783
17 Bạn đọc giấu tên 500,000 VND LD1791
18 Bạn đọc giấu tên 400,000 VND LD1795
19 Bạn đọc giấu tên 400,000 VND LD1794
20 Bạn đọc giấu tên 700,000 VND LD1783