Thông báo hoàn cảnh liên hệ Hỏi đáp Những tấm lòng vàng Câu chuyện nhân ái Từ thiện bốn phương Giới thiệu

Bản đồ từ thiện

Chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống

>> LD2000: Xót thương gia cảnh 2 nữ sinh khoa múa gặp tai nạn kinh hoàng

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ

Nếu bạn đã ủng hộ nhưng chưa thấy tên mình trong danh sách xin vui lòng kiểm tra lại sau do có khoảng trễ trong việc cập nhật các giao dịch "Ủng hộ trực tuyến"

STT Tổ chức / Cá nhân Số tiền Mã hoàn cảnh
1 BĐ PHAM VU HOAI 300,000 VND UT53
2 Chị Nguyễn Thị Ngọc Ngà 2,500,000 VND LD1767
3 Chị Nguyễn Khánh Vân 300,000 VND UT24
4 Chị Trần Lệ Huyền 300,000 VND UT46
5 Chị Lưu Thị Hòa 300,000 VND UT18
6 BĐ Nguyen Dang Tien 200,000 VND LD1889
7 BĐ Nguyen Dang Tien 50,000 VND LD18101
8 TRAN THI HOC 500,000 VND LD1895
9 HOANG THUY VU 300,000 VND LD1895
10 Ban đọc giấu tên 200,000 VND LD18102
11 BĐ Tran Viet Hai 500,000 VND LD1897
12 BĐ Tran Viet Hai 500,000 VND LD1890
13 BĐ Tran Viet Hai ung 500,000 VND LD1899
14 Hội Cựu chiến binh Cty CP Đường Quảng Ngãi 1,000,000 VND LD1899
15 BĐ Tran Le Thuong Huyen 300,000 VND LD1863
16 BĐ Tran Le Thuong Huyen 300,000 VND LD1897
17 BĐ Tran Le Thuong Huyen 300,000 VND LD18101
18 BĐ Tran Le Thuong Huyen 300,000 VND LD1854
19 BĐ Tran Le Thuong Huyen 400,000 VND LD1840
20 BĐ Nguyen Ngoc Quang 200,000 VND LD18101