Thông báo hoàn cảnh liên hệ Hỏi đáp Những tấm lòng vàng Câu chuyện nhân ái Từ thiện bốn phương Giới thiệu

Bản đồ từ thiện

Chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống

>> LD1782: Xót lòng bé trai mắc bệnh bong tróc da

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ

Nếu bạn đã ủng hộ nhưng chưa thấy tên mình trong danh sách xin vui lòng kiểm tra lại sau do có khoảng trễ trong việc cập nhật các giao dịch "Ủng hộ trực tuyến"

STT Tổ chức / Cá nhân Số tiền Mã hoàn cảnh
1 Bạn Thanh 1,000,000 VND LD1703
2 Bạn Lê Thanh Hoàng 200,000 VND LD1794
3 Bạn Thanh 1,000,000 VND LD1788
4 Bạn Huỳnh Tấn Thịnh 300,000 VND LD1792
5 Bạn Dương Tiến Nghị 400,000 VND LD1793
6 Bạn Dương Tiến Nghị 400,000 VND LD1792
7 Bạn Dương Tiến Nghị 400,000 VND LD1791
8 Bạn Dương Tiến Nghị 400,000 VND LD1788
9 Bạn Phạm Hương Giang 10,000,000 VND LD1792
10 Bạn Phương Thảo 400,000 VND LD1791
11 Bạn Tống Gia 100,000 VND LD1792
12 Bạn Tống Gia 100,000 VND LD1789
13 Bạn Nguyễn Thị Thu 300,000 VND LD1791
14 Bạn đọc giấu tên ủng hộ 500,000 VND LD1791
15 Công ty CP TM Chí Linh 2,000,000 VND LD1790
16 Những người bạn quanh tôi tại Korea ủng hộ 18,000,000 VND LD1783
17 Bạn Trần Thị Ánh Hồng 300,000 VND LD1788
18 Bạn đọc giấu tên ủng hộ 500,000 VND LD1788
19 Bạn Nguyễn Khánh Vân 300,000 VND UT24
20 Bạn Nguyễn Thị Thu 200,000 VND LD1776