Thông báo hoàn cảnh liên hệ Hỏi đáp Những tấm lòng vàng Câu chuyện nhân ái Từ thiện bốn phương Giới thiệu

Bản đồ từ thiện

Chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống

>> LD1782: Xót lòng bé trai mắc bệnh bong tróc da

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ

Nếu bạn đã ủng hộ nhưng chưa thấy tên mình trong danh sách xin vui lòng kiểm tra lại sau do có khoảng trễ trong việc cập nhật các giao dịch "Ủng hộ trực tuyến"

STT Tổ chức / Cá nhân Số tiền Mã hoàn cảnh
1 Bạn đọc giấu tên ủng hộ 500,000 VND LD17139
2 Trần Xuân Bình 5,000 VND LD17114
3 Trần Xuân Bình 10,000 VND LD17115
4 Phạm Vũ Hoài 300,000 VND UT53
5 Bạn đọc từ Cty điện tử NAPAS 50,000 VND LD17116
6 Tống Gia Long Biên 100,000 VND LD17113
7 Tống Gia Long Biên 50,000 VND LD17112
8 Tống Gia Long Biên 50,000 VND LD17110
9 Nguyễn Hồng Phúc 200,000 VND LD1788
10 Anh Nguyễn Khắc Chính 300,000 VND LD17109
11 Bạn đọc giấu tên ủng hộ 5,000 VND LD17113
12 Bạn đọc giấu tên ủng hộ 5,000 VND LD17112
13 Bạn Vũ Thị Kim ủng hộ 1,000,000 VND LD17114
14 Bạn đọc giấu tên ủng hộ 2,000,000 VND LD17111
15 Bạn đọc giấu tên ủng hộ 2,000,000 VND LD17114
16 Công Ty RVTC 120,000,000 VND LD17105
17 Công Ty RVTC 80,000,000 VND LD1780:
18 Công Ty RVTC 80,000,000 VND LD1733
19 Công Ty RVTC 130,000,000 VND LD1767
20 Công Ty RVTC 120,000,000 VND LD1799