Thông báo hoàn cảnh liên hệ Hỏi đáp Những tấm lòng vàng Câu chuyện nhân ái Từ thiện bốn phương Giới thiệu

Bản đồ từ thiện

Chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống

>> LD1782: Xót lòng bé trai mắc bệnh bong tróc da

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ

Nếu bạn đã ủng hộ nhưng chưa thấy tên mình trong danh sách xin vui lòng kiểm tra lại sau do có khoảng trễ trong việc cập nhật các giao dịch "Ủng hộ trực tuyến"

STT Tổ chức / Cá nhân Số tiền Mã hoàn cảnh
1 BĐ Dam Van Dang 500,000 VND LD1863
2 Nguyễn Đình Trọng 200,000 VND LD1845
3 Nguyễn Đình Trọng 200,000 VND LD1854
4 Nguyễn Đình Trọng 200,000 VND LD1852
5 Bà giáo Bằng 300,000 VND UT52
6 Bà giáo Bằng 300,000 VND UT52
7 Bà giáo Bằng 300,000 VND UT33
8 Bà giáo Bằng 300,000 VND UT46
9 Bà giáo Bằng 300,000 VND UT61
10 Bà giáo Bằng 300,000 VND UT53
11 Pham Tran Cong Tam 500,000 VND LD1853
12 Hội CCB Đường Quảng Ngãi 1,000,000 VND LD1854
13 Hội CCB Đường Quảng Ngãi 1,000,000 VND LD1853
14 LE THI PHUONG THA 500,000 VND LD1851
15 Nguyen Thi Nguyet 200,000 VND LD1853
16 Bạn đọc giấu tên 200,000 VND LD1853
17 BĐ Tran Duc Hai 100,000 VND LD1853
18 Bạn đọc giấu tên 200,000 VND LD1851
19 Bạn đọc giấu tên 200,000 VND LD1853
20 Bạn đọc giấu tên 200,000 VND LD1845