Thông báo hoàn cảnh liên hệ Hỏi đáp Những tấm lòng vàng Câu chuyện nhân ái Từ thiện bốn phương Giới thiệu

Bản đồ từ thiện

Chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống

>> LD1782: Xót lòng bé trai mắc bệnh bong tróc da

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ

Nếu bạn đã ủng hộ nhưng chưa thấy tên mình trong danh sách xin vui lòng kiểm tra lại sau do có khoảng trễ trong việc cập nhật các giao dịch "Ủng hộ trực tuyến"

STT Tổ chức / Cá nhân Số tiền Mã hoàn cảnh
1 TRUONG HAO VA NGUYEN THI ANH DAO 100,000 VND LD1897
2 BUI BICH TRAM 200,000 VND LD1897
3 BUI BICH TRAM 200,000 VND LD1897
4 BĐ TRAN NGUYEN YEN PHUONG 100,000 VND LD17137
5 Nguyen Truong Tue Nhi Quan 9, TP.HCM 100,000 VND LD1872
6 Hội CCB Đường Quảng Ngãi 1,000,000 VND LD1854
7 Hội CCB Đường Quảng Ngãi 1,000,000 VND LD1877
8 Phạm Thị Thái 500,000 VND LD1840
9 Đặng Quang Dũng 1,500,000 VND LD1827
10 Nguyễn Khánh Vân 300,000 VND UT24
11 Chị Lưu Thị Hòa 300,000 VND UT18
12 Nguyễn Khánh Vân 300,000 VND UT24
13 Chị Nguyễn Ngọc Mỹ 1,000,000 VND LD1801
14 Chị Nguyễn Ngọc Mỹ 1,000,000 VND LD1805
15 Chị Nguyễn Ngọc Mỹ 1,000,000 VND LD1804
16 Chị Nguyễn Ngọc Mỹ 1,000,000 VND LD1808
17 Chị Nguyễn Ngọc Mỹ 1,000,000 VND LD1810
18 Bạn đọc giấu tên 500,000 VND LD1864
19 Bạn đọc giấu tên 550,000 VND LD1862
20 Bạn đọc giấu tên 500,000 VND LD1861