Thông báo hoàn cảnh liên hệ Hỏi đáp Những tấm lòng vàng Câu chuyện nhân ái Từ thiện bốn phương Giới thiệu

Bản đồ từ thiện

Chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống

>> LD200127: Mẹ nghèo nuốt nước mắt nhìn con chống chọi với bệnh tật

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ

Nếu bạn đã ủng hộ nhưng chưa thấy tên mình trong danh sách xin vui lòng kiểm tra lại sau do có khoảng trễ trong việc cập nhật các giao dịch "Ủng hộ trực tuyến"

STT Tổ chức / Cá nhân Số tiền Mã hoàn cảnh
1 BĐ giấu tên ủng hộ 500,000 VND LD2085
2 BĐ giấu tên ủng hộ 500,000 VND LD2085
3 BĐ Le Thi Hong Nhung 50,000 VND LD2086
4 BĐ HUYNH THI THU HA 100,000 VND LD2087
5 BĐ HUYNH THI THU HA 100,000 VND LD2085
6 BĐ HUYNH THI THU HA 100,000 VND LD2085
7 BD HUYNH THI THU HA 100,000 VND LD2084
8 BĐ HUYNH THI THU HA 100,000 VND LD2080
9 BĐ giấu tên ủng hộ 200,000 VND LD2086
10 LE MINH HOANG 300,000 VND LD2083
11 BĐ Tran Xuan Binh 5,000 VND LD2081
12 BĐ giấu tên ủng hộ 5,000 VND LD2080
13 BĐ Tran Xuan Binh 5,000 VND LD2079
14 BĐ giấu tên ủng hộ 300,000 VND LD2081
15 Vu Khoi 1,000,000 VND LD2081
16 Bui Bich Kiem 200,000 VND LD2077
17 BĐ giấu tên ủng hộ 200,000 VND LD2081
18 BĐ giấu tên ủng hộ 500,000 VND LD2080
19 BĐ giấu tên ủng hộ 1,000,000 VND LD2079
20 DO THIEU KIEN 200,000 VND LD2081