Thông báo hoàn cảnh liên hệ Hỏi đáp Những tấm lòng vàng Câu chuyện nhân ái Từ thiện bốn phương Giới thiệu

Bản đồ từ thiện

Chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống

>> LD1932 Cả gia đình cùng cực vì bệnh tật

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ

Nếu bạn đã ủng hộ nhưng chưa thấy tên mình trong danh sách xin vui lòng kiểm tra lại sau do có khoảng trễ trong việc cập nhật các giao dịch "Ủng hộ trực tuyến"

STT Tổ chức / Cá nhân Số tiền Mã hoàn cảnh
1 TRUONG HAO VA NGUYEN THI ANH DAO 100,000 VND LD1895
2 TRUONG HAO VA NGUYEN THI ANH DAO 100,000 VND LD1897
3 BUI BICH TRAM 200,000 VND LD1897
4 BUI BICH TRAM 200,000 VND LD1897
5 BĐ TRAN NGUYEN YEN PHUONG 100,000 VND LD17137
6 Nguyen Truong Tue Nhi Quan 9, TP.HCM 100,000 VND LD1872
7 Hội CCB Đường Quảng Ngãi 1,000,000 VND LD1854
8 Hội CCB Đường Quảng Ngãi 1,000,000 VND LD1877
9 Phạm Thị Thái 500,000 VND LD1840
10 Đặng Quang Dũng 1,500,000 VND LD1827
11 Nguyễn Khánh Vân 300,000 VND UT24
12 Chị Lưu Thị Hòa 300,000 VND UT18
13 Nguyễn Khánh Vân 300,000 VND UT24
14 Chị Nguyễn Ngọc Mỹ 1,000,000 VND LD1801
15 Chị Nguyễn Ngọc Mỹ 1,000,000 VND LD1805
16 Chị Nguyễn Ngọc Mỹ 1,000,000 VND LD1804
17 Chị Nguyễn Ngọc Mỹ 1,000,000 VND LD1808
18 Chị Nguyễn Ngọc Mỹ 1,000,000 VND LD1810
19 Bạn đọc giấu tên 500,000 VND LD1864
20 Bạn đọc giấu tên 550,000 VND LD1862