Thông báo hoàn cảnh liên hệ Hỏi đáp Những tấm lòng vàng Câu chuyện nhân ái Từ thiện bốn phương Giới thiệu

Bản đồ từ thiện

Chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống

>> LD200144: Cụ bà gần 80 tuổi gãy chân, nguy cơ bại liệt vì nghèo khó

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ

Nếu bạn đã ủng hộ nhưng chưa thấy tên mình trong danh sách xin vui lòng kiểm tra lại sau do có khoảng trễ trong việc cập nhật các giao dịch "Ủng hộ trực tuyến"

STT Tổ chức / Cá nhân Số tiền Mã hoàn cảnh
1 BĐ Trinh Dao 100,000 VND LD2110
2 BĐ Trinh Dao 100,000 VND LD2109
3 BĐ Trinh Dao 100,000 VND LD2100
4 BĐ Trinh Dao 100,000 VND LD2086
5 BĐ Trinh Dao 100,000 VND LD2081
6 BĐ Pham Vu Hoai 300,000 VND UT53
7 BĐ TRAN XUAN BINH 5,000 VND LD2108
8 BĐ TRAN XUAN BINH 5,000 VND LD2107
9 BĐ giấu tên ủng hộ 5,000 VND LD2098
10 BĐ Tran Xuan Binh 5,000 VND LD2099
11 BĐ Luong Thi Bich Thuy 300,000 VND LD2094
12 BĐ giấu tên ủng hộ 500,000 VND LD2094
13 BĐ Luong Thi Bich Thuy 300,000 VND LD2095
14 BĐ Luong Thi Bich Thuy 500,000 VND LD2097
15 BĐ giấu tên ủng hộ 500,000 VND LD2095
16 BĐ giấu tên ủng hộ 200,000 VND LD2090
17 BĐ giấu tên ủng hộ 5,000 VND LD2096
18 BĐ TRAN XUAN BINH 5,000 VND LD2095
19 BĐ TRAN XUAN BINH 5,000 VND LD2093
20 BĐ Dang Vu Cuong 800,000 VND LD2090