Thông báo hoàn cảnh liên hệ Hỏi đáp Những tấm lòng vàng Câu chuyện nhân ái Từ thiện bốn phương Giới thiệu

Bản đồ từ thiện

Chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống

>> LD23019: Nỗi niềm của cô bé mồ côi cha mẹ

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ

Nếu bạn đã ủng hộ nhưng chưa thấy tên mình trong danh sách xin vui lòng kiểm tra lại sau do có khoảng trễ trong việc cập nhật các giao dịch "Ủng hộ trực tuyến"

STT Tổ chức / Cá nhân Số tiền Mã hoàn cảnh
1 BĐ PHI VAN TUAN 200,000 VND LD200127
2 BĐ DANG TIEN DAT 200,000 VND LD200131
3 BĐ ntt hcm 500,000 VND LD200129
4 BĐ ntt hcm 500,000 VND LD200129
5 BĐ Huyền 50,000 VND LD200130
6 BĐ ntt hcm 500,000 VND LD200130
7 BĐ Bui Trong Quy 500,000 VND LD200127
8 BĐ PHAN THI KIEU OANH 200,000 VND LD200130
9 BĐ Đào Đức Vĩnh 500,000 VND LD200110
10 BĐ Đào Đức Vĩnh 500,000 VND LD200109
11 BĐ Đào Đức Vĩnh 500,000 VND LD200108
12 BĐ Nguyễn Minh Nhật 1,000,000 VND LD200114
13 BĐ Nguyễn Minh Nhật 1,000,000 VND LD200113
14 BĐ Nguyễn Minh Nhật 1,000,000 VND LD200112
15 BĐ Nguyễn Minh Nhật 1,000,000 VND LD200111
16 BĐ Nguyễn Minh Nhật 1,000,000 VND LD200110
17 BĐ Nguyễn Minh Nhật 1,000,000 VND LD200109
18 BĐ Nguyễn Minh Nhật 1,000,000 VND LD200108
19 BĐ Nguyễn Minh Nhật 1,000,000 VND LD200106
20 BĐ Nguyễn Minh Nhật 1,000,000 VND LD200107