Thông báo hoàn cảnh liên hệ Hỏi đáp Những tấm lòng vàng Câu chuyện nhân ái Từ thiện bốn phương Giới thiệu

Bản đồ từ thiện

Chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống

>> LD2000: Xót thương gia cảnh 2 nữ sinh khoa múa gặp tai nạn kinh hoàng

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ

Nếu bạn đã ủng hộ nhưng chưa thấy tên mình trong danh sách xin vui lòng kiểm tra lại sau do có khoảng trễ trong việc cập nhật các giao dịch "Ủng hộ trực tuyến"

STT Tổ chức / Cá nhân Số tiền Mã hoàn cảnh
1 Ban đọc giấu tên 500,000 VND LD18115
2 BĐ TRAN THI MY HANH 200,000 VND LD18107
3 BĐ TRAN THI MY HANH 200,000 VND LD18121
4 Hội Cựu chiến binh CTY CP Đường Quảng Ngãi 1,000,000 VND LD18121
5 Hội Cựu chiến binh CTY CP Đường Quảng Ngãi 1,000,000 VND LD18122
6 BĐ Pham Tuan Anh 700,000 VND LD18122
7 Gia dinh anh em Dung Bich 300,000 VND LD1880:
8 BĐ TRUONG HAO VA NGUYEN THI ANH DAO 40/7 TAN THANH, TAN THANH, TAN PHU, TPHCM 100,000 VND LD18110
9 BĐ TRUONG HAO VA NGUYEN THI ANH DAO 40/7 TAN THANH, TAN THANH, TAN PHU, TPHCM 100,000 VND LD18108
10 BĐ Tran thi thu trang 200,000 VND LD1862
11 Ban đọc giấu tên 300,000 VND LD18105
12 Ban đọc giấu tên 300,000 VND LD18107
13 Ban đọc giấu tên 300,000 VND LD18106
14 Ban đọc giấu tên 300,000 VND LD18101
15 TRUONG HAO VA NGUYEN THI ANH DAO 200,000 VND LD18106
16 Hội CCB Cty CP Đường Quảng Ngãi 1,000,000 VND LD18105
17 Hội CCB Cty CP Đường Quảng Ngãi 1,000,000 VND LD18104
18 Hội CCB Cty CP Đường Quảng Ngãi 1,000,000 VND LD18102
19 Hội CCB Cty CP Đường Quảng Ngãi 1,000,000 VND LD18101
20 BĐ PHAM VU HOAI 300,000 VND UT53