Thông báo hoàn cảnh liên hệ Hỏi đáp Những tấm lòng vàng Câu chuyện nhân ái Từ thiện bốn phương Giới thiệu

Bản đồ từ thiện

Chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống

>> LD1782: Xót lòng bé trai mắc bệnh bong tróc da

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ

Nếu bạn đã ủng hộ nhưng chưa thấy tên mình trong danh sách xin vui lòng kiểm tra lại sau do có khoảng trễ trong việc cập nhật các giao dịch "Ủng hộ trực tuyến"

STT Tổ chức / Cá nhân Số tiền Mã hoàn cảnh
1 Bạn đọc giấu tên 500,000 VND LD1864
2 Bạn đọc giấu tên 550,000 VND LD1862
3 Bạn đọc giấu tên 500,000 VND LD1861
4 BĐ Dam Van Dang 500,000 VND LD1863
5 Nguyễn Đình Trọng 200,000 VND LD1845
6 Nguyễn Đình Trọng 200,000 VND LD1854
7 Nguyễn Đình Trọng 200,000 VND LD1852
8 Bà giáo Bằng 300,000 VND UT52
9 Bà giáo Bằng 300,000 VND UT52
10 Bà giáo Bằng 300,000 VND UT33
11 Bà giáo Bằng 300,000 VND UT46
12 Bà giáo Bằng 300,000 VND UT61
13 Bà giáo Bằng 300,000 VND UT53
14 Pham Tran Cong Tam 500,000 VND LD1853
15 Hội CCB Đường Quảng Ngãi 1,000,000 VND LD1854
16 Hội CCB Đường Quảng Ngãi 1,000,000 VND LD1853
17 LE THI PHUONG THA 500,000 VND LD1851
18 Nguyen Thi Nguyet 200,000 VND LD1853
19 Bạn đọc giấu tên 200,000 VND LD1853
20 BĐ Tran Duc Hai 100,000 VND LD1853