Thông báo hoàn cảnh liên hệ Hỏi đáp Những tấm lòng vàng Câu chuyện nhân ái Từ thiện bốn phương Giới thiệu

Bản đồ từ thiện

Chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống

>> LD1782: Xót lòng bé trai mắc bệnh bong tróc da

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ

Nếu bạn đã ủng hộ nhưng chưa thấy tên mình trong danh sách xin vui lòng kiểm tra lại sau do có khoảng trễ trong việc cập nhật các giao dịch "Ủng hộ trực tuyến"

STT Tổ chức / Cá nhân Số tiền Mã hoàn cảnh
1 Bạn Hoàng Thu Hằng 500,000 VND LD17132
2 Bạn Phạm Phương Thúy 2,000,000 VND LD17134
3 Bạn Phạm Phương Thúy 1,000,000 VND LD17138
4 Bạn đọc giấu tên 200,000 VND LD17144
5 Bạn đọc giấu tên 500,000 VND LD1801
6 Bạn Phạm Thị Thiếu Hoa 300,000 VND LD17136
7 Bạn Phạm Vũ Hoài 300,000 VND UT53
8 Bạn Nguyễn Trí Hiếu 500,000 VND LD17134
9 Bạn Huỳnh Tấn Thịnh 200,000 VND LD17138
10 Bạn đọc giấu tên 500,000 VND LD17137
11 Bạn Trà Xuân Bình 5,000 VND LD17139
12 Bạn Liên Hoa 2,000,000 VND LD17132
13 Bạn Phạm Thị Thiếu Hoa 300,000 VND LD17134
14 Bạn Phạm Thị Thiếu Hoa 250,000 VND LD17129
15 Bạn Dương Đình Thao 150,000 VND LD17138
16 Bạn Dương Đình Thao 200,000 VND LD17139
17 Bạn Phạm Thị Thiếu Hoa ủng hộ 250 VND LD17135
18 Chị Trần Lệ Huyền 300,000 VND UT46
19 Chị Lưu Thị Hòa 300,000 VND UT18
20 Chị Hương 300,000 VND UT52