Thông báo hoàn cảnh liên hệ Hỏi đáp Những tấm lòng vàng Câu chuyện nhân ái Từ thiện bốn phương Giới thiệu

Bản đồ từ thiện

Chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống

>> LD1782: Xót lòng bé trai mắc bệnh bong tróc da

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ

Nếu bạn đã ủng hộ nhưng chưa thấy tên mình trong danh sách xin vui lòng kiểm tra lại sau do có khoảng trễ trong việc cập nhật các giao dịch "Ủng hộ trực tuyến"

STT Tổ chức / Cá nhân Số tiền Mã hoàn cảnh
1 Công Ty RVTC 120,000,000 VND LD1799
2 Công Ty RVTC 120,000,000 VND LD1773
3 Bạn đọc giấu tên ủng hộ 6,005,000 VND LD1745
4 Công Ty RVTC 80,000,000 VND LD1745
5 Bạn đọc giấu tên ủng hộ 300,000 VND LD1797
6 Bạn đọc giấu tên ủng hộ 200,000 VND LD1797
7 Bạn đọc giấu tên ủng hộ 100,000 VND LD1792
8 Bạn đọc giấu tên ủng hộ 100,000 VND LD16127
9 Bạn đọc giấu tên ủng hộ 100,000 VND LD1795
10 Bạn đọc giấu tên ủng hộ 1,000,000 VND LD1795
11 Bạn đọc giấu tên ủng hộ 1,000,000 VND LD1794
12 Bạn đọc giấu tên ủng hộ 500,000 VND LD1787
13 Bạn đọc giấu tên ủng hộ 500,000 VND LD1783
14 Bạn Trung 200,000 VND LD1788
15 Bạn Trung 200,000 VND LD1794
16 Bạn Trung 200,000 VND LD1791
17 Bạn đọc giấu tên ủng hộ 450,000 VND LD16126
18 Bạn đọc giấu tên ủng hộ 450,000 VND LD16127
19 Bạn Lê Thục Đoàn 100,000 VND LD1794
20 Bạn Lê Ngọc Tú 300,000 VND LD1794