Thông báo hoàn cảnh liên hệ Hỏi đáp Những tấm lòng vàng Câu chuyện nhân ái Từ thiện bốn phương Giới thiệu

Bản đồ từ thiện

Chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống

>> LD1932 Cả gia đình cùng cực vì bệnh tật

Tiếp nhận 221 đơn vị máu tại ngày hội “Trái tim ngoại giao”

Chương trình đã thu về 221 đơn vị máu cho người bệnh.