Thông báo hoàn cảnh liên hệ Hỏi đáp Những tấm lòng vàng Câu chuyện nhân ái Từ thiện bốn phương Giới thiệu

Bản đồ từ thiện

Chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống

>> LD22015: Người đàn ông mắc bệnh nặng để lại mẹ già và 3 đứa con thơ

Danh sách bạn đọc Báo Lao Động ủng hộ từ ngày 5.11 - 11.11

Trong tuần qua, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, Báo Lao Động đã tiếp nhận được sự ủng hộ từ các Quý đơn vị, tổ chức, cá nhân như sau:

Nội Dung Số tiền tiếp nhận
Hỗ trợ công nhân gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi COVID-19  
Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre 341.001.500
Công đoàn Dầu Khí Việt Nam 300.000.000
Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh 320.000.000
Bạn đọc Hà Công Hậu 100.000
Bạn đọc giấu tên 100.000
Bạn đọc Vũ Xuân Diệu 100.000
Bạn đọc Nguyễn Kỳ Vượng 50.000
Bạn đọc giấu tên 6.500
Bạn đọc Ngô Anh Nhật 50.000
Bạn đọc Huỳnh Thị Tình 50.000
Bạn đọc Nguyễn Đức Diễn Đặng 50.000
Bạn đọc Lý Nhật Thảo 50.000
Bạn đọc Ngô Anh Nhật 50.000
Bạn đọc Qua Thị Thành 50.000
Bạn đọc giấu tên 50.000
Bạn đọc Hà Công Hậu 100.000
Bạn đọc Phạm Văn Tú 100.000
Bạn đọc giấu tên 5.500
Bạn đọc Đỗ Duy Nam 100.000
Bạn đọc Trần Văn Hiền 100.000
Bạn đọc Nguyễn Thanh Huy 100.000
Bạn đọc giấu tên 200.000
Bạn đọc Trương Văn Minh 100.000
Bạn đọc Nguyễn Văn Thảo 100.000
Bạn đọc Lê Anh Vũ 200.000
Bạn đọc giấu tên 50.000
Bạn đọc Võ Hồng Việt 100.000
Bạn đọc Nguyễn Thanh Vũ 100.000
Bạn đọc Lê Văn Hoàng 100.000
Bạn đọc giấu tên 100.000
Bạn đọc Nguyễn Văn Duy 100.000
Bạn đọc Nguyễn Hà Phong 100.000
Bạn đọc Huỳnh Ngọc Sơn 1.000.000
Công đoàn Cơ sở Công ty CP đầu tư sản xuất và xuất nhập khẩu Thái Dương 2.560.000
Bạn đọc Trương Minh Trí 1.000.000
LĐLĐ tỉnh Đak Nông 150.175.000
Bạn đọc Dương Tấn Lộc 100.000
Cơ sở Bệnh viện Đa khoa FO 8.120.000
UBND Phường 10 TP Đà Lạt 3.804.000
Chi cục Kiểm ngư vùng V 13.578.172
Chương trình “Bầu ơi thương lấy bí cùng  
Bạn đọc Trần Quốc Thắng 50.000
Bạn đọc Nguyễn Xuân Ninh 50.000
Bạn đọc Nguyễn Văn Chi 50.000
Bạn đọc Lê Duy Trường 50.000
Bạn đọc Traần Quang Ái 100.000
Bạn đọc Nguyễn Minh Sáng 50.000
Bạn đọc Trần Quan Tú 50.000
Bạn đọc giấu tên 100.000
Bạn đọc Hà Công Pháp 100.000
Bạn đọc Huỳnh Thanh Thảo 500.000
Bạn đọc giấu tên 30.000
Bạn đọc giấu tên 6.500
Bạn đọc giấu tên 5.500
Bạn đọc giấu tên 30.000
Bạn đọc giấu tên 200.000
Bạn đọc Trương Thanh Hậu 200.000
Bạn đọc Nguyễn Phú Hiền 100.000
Bạn đọc Trần Lê Đức Liêm 50.000
Bạn đọc Nguyễn Hữu Hoài Hương 100.000
Bạn đọc Nguyễn Thành Vinh 200.000
Bạn đọc Trần Văn Hà 50.000
Chương trình Vaccine cho công nhân  
Bạn đọc Mai Vĩnh An 100.000
Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu 660.000
Bạn đọc Lương Khắc Toàn 50.000
Bạn đọc Đoàn Thanh Hải 50.000
Cảnh đời và các hoạt động xã hội của Quỹ  
Bạn đọc Nguyễn Danh Thông 38.400
Bạn đọc Phạm Khải Hoàn 1.000.000
Bạn đọc giấu tên 500.000
Bạn đọc giấu tên 20.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Thanh Hiền 7.000.000
Bạn đọc Lê Thị Ngọc Tú 500.000
Bạn đọc giấu tên 11.000
Bạn đọc Phan Văn Hiếu 60.000
Bạn đọc Lê Đức Anh 40.000
Bạn đọc Vũ Thị Ánh Ngọc 1.000.000
Bạn đọc Lê Phước Thịnh 70.000
Bạn đọc Lê Quang Xuân 50.000
Bạn đọc Trần Quốc Thịnh 50.000
Bạn đọc giấu tên 5.000.000
Bạn đọc Trà Xuân Bình 5.000
Bạn đọc giấu tên 200.000
Bạn đọc giấu tên 200.000
Bạn đọc giấu tên 500.000
Bạn đọc Dương Thị Quy 100.000
Bạn đọc Trần Đức Anh 100.000
Bạn đọc giấu tên 50.000
Bạn đọc giấu tên 200.000
Bạn đọc Vũ Thị Yến 100.000
Bạn đọc Nguyễn Văn Huân 200.000
Bạn đọc Nguyễn Xuân Thủy 50.000
Bạn đọc giấu tên 300.000
Bạn đọc giấu tên 300.000
Bạn đọc giấu tên 5.500
Bạn đọc giấu tên 5.500
Bạn đọc giấu tên 5.500
Bạn đọc Trần Văn Nam 3.000
Bạn đọc Cao Ngọc Quân 105.000
Bạn đọc Lê Thị Bảo Uyên 50.000
Bạn đọc Mai Xuân Huy 50.000
Bạn đọc Phạm Thị Liên 50.000
Bạn đọc Nguyễn Công Hoàng 50.000
Bạn đọc Phạm Thiên Phúc 50.000
Bạn đọc Lý Đức Duy 100.000
Bạn đọc Ông Tú Văn 5.000.000
Bạn đọc Nguyễn Thanh Hiệp 100.000
Bạn đọc Lê Hữu Châu 50.000
Bạn đọc Bình Văn Đệ 100.000
Bạn đọc giấu tên 500.000
Bạn đọc giấu tên 6.500
Gia đình Ông Vũ Khắc Tưởng 200.000
Bạn đọc giấu tên 2.000.000
Bạn đọc giấu tên 2.000.000
Bạn đọc Nguyễn Văn Cường 100.000
Bạn đọc giấu tên 1.000.000
Bạn đọc Đặng Thị Ngọc Lan 500.000
Bạn đọc giấu tên 5.500
Bạn đọc giấu tên 5.500
Bạn đọc giấu tên 500.000
Bạn đọc giấu tên 5.500
Bạn đọc giấu tên 500.000
Bạn đọc Trần Thị Tuyết Mai 100.000
Bạn đọc giấu tên 300.000
Bạn đọc Đinh Thị Liên 500.000
Bạn đọc giấu tên 10.000
Bạn đọc Ông Tú Văn 2.000.000
Công ty CP dịch vụ trực tuyến Onepay 326.210
Bạn đọc Trà Xuân Bình 5.000
Bạn đọc giấu tên 10.000
Bạn đọc giấu tên 100.000
Bạn đọc Ông Tú Văn 3.000.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Xuân Hương 1.000.000
Bạn đọc giấu tên 5.500
Bạn đọc giấu tên 5.500
Bạn đọc giấu tên 5.500
Bạn đọc Ông Tú Văn 13.000.000
Bạn đọc Nguyễn Lê Minh 150.000
Bạn đọc giấu tên 200.000
Bạn đọc giấu tên 100.000
Bạn đọc Nguyễn Tiến Đạt 50.000
Bạn đọc giấu tên 30.000
Bạn đọc Trà Xuân Bình 10.000
Bạn đọc giấu tên 200.000
Bạn đọc giấu tên 10.000
Bạn đọc giấu tên 10.000
Bạn đọc giấu tên 500.000
Bạn đọc Hoàng Thanh Hằng 1.000.000
Bạn đọc giấu tên 5.500
Bạn đọc Trương Trọng Bình 4.000
Bạn đọc Trần Thị Thúy Nguyễn 100.000
Bạn đọc Phạm Vũ Duy 51.000
Bạn đọc giấu tên 30.000
Bạn đọc Hồ Lê Bảo Linh 100.000
Bạn đọc Lê Ngọc Quyên (Quyền) 200.000
Bạn đọc giấu tên 200.000
Bạn đọc Phạm Trọng Tuân 100.000
Bạn đọc Trương Tấn Bình Dương 1.000.000
Bạn đọc giấu tên 5.500
Bạn đọc giấu tên 5.500
Bạn đọc Vũ Thị Yến 100.000
Bạn đọc Ngô Thị Thơ 100.000
Bạn đọc giấu tên 300.000
Bạn đọc Đỗ Công Nương 3.000.000
Bạn đọc Lê Thị Hồng Anh 250.000
Bạn đọc giấu tên 50.000
Bạn đọc giấu tên 30.000
Gia đình Hùng Thanh 200.000
Bạn đọc Nguyễn Văn Hưng 200.000

Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng xin chân thành cảm ơn tình cảm quý báu của các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã giúp đỡ và đồng hành cùng quỹ trong các chương trình từ thiện. Kính mong quý vị sẽ luôn dõi theo và tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong các chương trình và các hoạt động thiện nguyện sắp tới.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

KHẮC TUẤN