Thông báo hoàn cảnh liên hệ Hỏi đáp Những tấm lòng vàng Câu chuyện nhân ái Từ thiện bốn phương Giới thiệu

Bản đồ từ thiện

Chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống

>> LD23040: Bé trai 5 tuổi 33 lần vào hóa chất chống chọi với khối u ác của bể thận

Danh sách bạn đọc Báo Lao Động ủng hộ các chương trình của Quỹ

Trong thời gian từ 10.12.2021 đến 6.1.2022, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, Báo Lao Động đã tiếp nhận được sự ủng hộ từ các Quý đơn vị, tổ chức, cá nhân như sau:

Nội dung Số tiền tiếp nhận
Hỗ trợ công nhân gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi COVID-19  
LĐLĐ tỉnh Hà Giang 1.000.000.000
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 50.000.000
LĐLĐ tỉnh Bình Phước 49.676.000
Bạn đọc giấu tên 300.000
Bạn đọc giấu tên 5.500
Bạn đọc giấu tên 5.500
Bạn đọc giấu tên 5.500
Bạn đọc Bùi Thị Kim Thi 100.000
Bạn đọc giấu tên 5.500
Bạn đọc giấu tên 5.500
Bạn đọc giấu tên 5.500
Bạn đọc giấu tên 5.500
Bạn đọc giấu tên 5.500
Bạn đọc giấu tên 5.500
Chương trình Vaccine cho công nhân  
CĐCS Công ty CP Cao Su Thống Nhất 11.810.000
Chương trình Bầu ơi thương lấy bí cùng  
Bạn đọc Huỳnh Thanh Thảo 500.000
Bạn đọc giấu tên 5.500
Bạn đọc giấu tên 5.500
Bạn đọc giấu tên 5.500
Bạn đọc giấu tên 5.500
Bạn đọc giấu tên 250.000
Bạn đọc giấu tên 5.500
Bạn đọc giấu tên 200.000
Bạn đọc giấu tên 5.500
Bạn đọc giấu tên 230.000
Bạn đọc giấu tên 300.000
Bạn đọc giấu tên 5.500
Bạn đọc giấu tên 5.500
Bạn đọc giấu tên 5.500
Bạn đọc giấu tên 5.500
Bạn đọc giấu tên 5.500
Bạn đọc giấu tên 200.000
Bạn đọc giấu tên 5.500
Cảnh đời và các hoạt động xã hội của Quỹ  
Bạn đọc Trần Dũng Sỹ  9.000.000
Bạn đọc Huỳnh Ngọc Nam 800.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Kim Ngân 200.000
Bạn đọc Nguyễn Tuấn Hải 10.000.000
Bạn đọc giấu tên 11.000
Bạn đọc Cao Ngọc Quân 233.000
Bạn đọc Lê Thị Hồng Anh 200.000
Bạn đọc giấu tên 2.500.000
Bạn đọc giấu tên 30.000
Bạn đọc giấu tên 5.000
Bạn đọc giấu tên 100.000
Bạn đọc Phạm Thị Tuyến 200.000
Bạn đọc Lê Tiến Phúc 200.000
Bạn đọc giấu tên 100.000
Bạn đọc giấu tên 100.000
Bạn đọc Đoàn Anh Dũng 100.000
Bạn đọc giấu tên 150.000
Bạn đọc Nguyễn Thùy Trang 200.000
Bạn đọc giấu tên 5.500
Bạn đọc Nguyễn Thanh Tùng 500.000
Bạn đọc Vi Thị Xoan 50.000
Bạn đọc Phan Văn Hiếu 20.000
Bạn đọc giấu tên 100.000
Bạn đọc Nguyễn Hiển Trọng 300.000
Bạn đọc Nguyễn Văn Cường 100.000
Bạn đọc giấu tên 5.500
Bạn đọc giấu tên 100.000
Bạn đọc giấu tên 200.000
Bạn đọc giấu tên 100.000
Bạn đọc giấu tên 5.500
Bạn đọc Phạm Văn Vinh 222.222
Bạn đọc giấu tên 70.000
Bạn đọc giấu tên 30.000
Bạn đọc giấu tên 2.973.100
Công Ty Quang Minh 2.000.000
Bạn đọc Trà Xuân Bình 5.000
Bạn đọc giấu tên 500.000
Bạn đọc giấu tên 2.000
Bạn đọc Bùi Văn Di 50.000
Bạn đọc Nguyễn Danh Thông 2.001
Bạn đọc giấu tên 20.000
Bạn đọc Ông Tú Văn 5.000.000
Bạn đọc giấu tên 1.500.000
Bạn đọc Bùi Quốc Khánh 200.000
Bạn đọc giấu tên 500.000
Bạn đọc Diệp Anh Khoa 100.000
Bạn đọc giấu tên 30.000
Bạn đọc giấu tên 500.000
Bạn đọc giấu tên 500.000
Bạn đọc Huỳnh Hoàng Phúc Vinh 600.000
Bạn đọc Huỳnh Hoàng Phúc Vinh 500.000
Bạn đọc Huỳnh Hoàng Phúc Vinh 400.000
Bạn đọc Đặng Lê Xuân Phương 2.000.000
Bạn đọc Nguyễn Văn Cường 100.000
Bạn đọc Đỗ Thiếu Kiên 200.000
Bạn đọc giấu tên 5.500
Bạn đọc Phạm Ngọc Thuận 100.000
Bạn đọc Ông Tú Văn 10.000.000
Bạn đọc giấu tên 20.000
Bạn đọc Nguyễn Lê Minh 100.000
Bạn đọc Huỳnh Tân 1.000.000
Bạn đọc Cao Ngọc Quân 5.000
Bạn đọc Cao Ngọc Quân 5.000
Bạn đọc giấu tên 10.000
Bạn đọc giấu tên 10.000
Bạn đọc giấu tên 30.000
Cổng thanh toán trực tuyến MoMo 1.501.200
Bạn đọc giấu tên 17.000
Bạn đọc Lê Phước Thịnh 65.000
Bạn đọc giấu tên 5.500
Bạn đọc Đặng Thị Ngọc Lan 500.000
Bạn đọc Lê Phước Thịnh 65.000
Bạn đọc giấu tên 30.000
Bạn đọc Trà Xuân Bình 10.000
Bạn đọc Võ Minh Quân 500.000
Bạn đọc giấu tên 500.000
Bạn đọc giấu tên 500.000
Bạn đọc giấu tên 500.000
Bạn đọc Ông Tú Văn 3.000.000
Bạn đọc giấu tên 5.500
Bạn đọc Nguyễn Hữu Chung 100.000
Bạn đọc Trà Xuân Bình 5.000
Bạn đọc Ông Tú Văn 3.000.000
Bạn đọc giấu tên 20.000
Bạn đọc Trần Thị Tuyết Mai 100.000
Bạn đọc giấu tên 1.000.000
Bạn đọc giấu tên 5.500
Bạn đọc Ông Tú Văn 3.000.000
Bạn đọc Thủy 50.000
Bạn đọc Mai Văn Thành 300.000
Bạn đọc giấu tên 100.000
Bạn đọc giấu tên 150.000
Bạn đọc giấu tên 5.500
Bạn đọc giấu tên 5.500
Bạn đọc giấu tên 5.500
Bạn đọc giấu tên 5.500
Bạn đọc Nguyễn Hồng Ngọc 30.000
Bạn đọc giấu tên 30.000
Bạn đọc Đào Thị Gấm Minh 50.000
Bạn đọc Minh Anh 5.000
Bạn đọc Vũ Thị Ánh Ngọc 1.000.000
Bạn đọc Nguyễn Đình Vinh 20.000
Bạn đọc Vũ Khắc Tường 500.000
Bạn đọc giấu tên 1.000.000
Bạn đọc Hoài Thu 80.000
Bạn đọc giấu tên 50.000
Bạn đọc giấu tên 1.000.000
Bạn đọc Ông Tú Văn 5.000.000
Bạn đọc giấu tên 5.000.000
Bạn đọc giấu tên 100.000
Bạn đọc Nguyễn Bảo Khánh 100.000
Bạn đọc Trần Phước Sang 50.000
Bạn đọc giấu tên 50.000
Bạn đọc Phạm Yến Nhi 100.000
Bạn đọc Phạm Thùy Chi 50.000
Bạn đọc giấu tên 10.000
Bạn đọc giấu tên 10.000
Bạn đọc giấu tên 10.000
Bạn đọc giấu tên 200.000
Bạn đọc giấu tên 20.000
Bạn đọc giấu tên 5.500
Bạn đọc giấu tên 200.000
Bạn đọc Trịnh Tuấn Vinh 500.000
Bạn đọc Lê Phước Thịnh 150.000
Bạn đọc Nguyễn Văn Cường 100.000
Bạn đọc giấu tên 60.000
Bạn đọc Trà Xuân Bình 5.000
Bạn đọc Ông Tú Văn 5.000.000
Bạn đọc giấu tên 500.000
Bạn đọc Trà Xuân Bình 5.000
Bạn đọc Hoài Thu 80.000
Bạn đọc giấu tên 600.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Xuân Hường 1.000.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Xuân Hường 1.000.000
Bạn đọc Đoàn Anh Dũng 400.000
Bạn đọc giấu tên 5.500
Bạn đọc giấu tên 5.500
Bạn đọc Trương Thị Kim Thanh 50.000
Bạn đọc Nguyễn Thúy Thanh Hà 50.000
Bạn đọc giấu tên 100.000
Bạn đọc Nguyễn Quốc Khang 15.000
Bạn đọc Nguyễn Lê Minh 150.000
Bạn đọc giấu tên 10.000
Bạn đọc giấu tên 10.000
Bạn đọc Lý Đức Duy 200.000
Bạn đọc Ông Tú Văn 10.000.000
Bạn đọc Trà Xuân Bình 5.000
Bạn đọc giấu tên 30.000
Bạn đọc Trần Minh Hải 200.000
Bạn đọc giấu tên 5.500
Bạn đọc Ông Tú Văn 5.000.000
Bạn đọc giấu tên 20.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Liên 200.000
Bạn đọc Lê Đức Anh 20.000
Bạn đọc Cao Ngọc Quân 5.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Ánh 1.000
Bạn đọc Phan Văn Hiếu 20.000
Bạn đọc Đào Thị Gấm 50.000
Bạn đọc giấu tên 30.000
Bạn đọc Nguyễn Văn Cường 100.000
Bạn đọc giấu tên 2.000
Bạn đọc Trần Anh Trung 1.000.000
Bạn đọc giấu tên 20.000
Bạn đọc Lê Đức Anh 20.000
Bạn đọc Trần Thị Thúy Nguyên 100.000
Bạn đọc giấu tên 10.000
Bạn đọc giấu tên 10.000
Bạn đọc giấu tên 30.000
Bạn đọc Trà Xuân Bình 5.000
Cổng thanh toán trực tuyến Onnepay 852.020
Bạn đọc Trà Xuân Bình 5.000

Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng xin chân thành cảm ơn tình cảm quý báu của các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã giúp đỡ và đồng hành cùng quỹ trong các chương trình từ thiện. Kính mong quý vị sẽ luôn dõi theo và tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong các chương trình và các hoạt động thiện nguyện sắp tới.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

KHẮC TUẤN