Thông báo hoàn cảnh liên hệ Hỏi đáp Những tấm lòng vàng Câu chuyện nhân ái Từ thiện bốn phương Giới thiệu

Bản đồ từ thiện

Chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống

>> LD200144: Cụ bà gần 80 tuổi gãy chân, nguy cơ bại liệt vì nghèo khó

Trường Tiểu học Thanh Vận , thôn Phiêng Khảo , xã Thanh Vận , huyện Chợ Mới , tỉnh Bắc Cạn

Xin hỗ trợ tiền xây dựng trường Tiểu học Thanh Vận , thông Phiêng Khảo , xã Thanh Vận , huyện Chợ Mới , tỉnh Bắc Kạn 

Tin nhắn

Gửi